Удостоверение за наследство

Регистрацията на наследството е доста сложна процедура, свързана със събирането и подаването на всички необходими документи. В тази връзка много хора имат въпрос къде да получат удостоверение за наследство и какво да правят, ако има някакви грешки в него.

Как да получите удостоверение за наследство в България

Сферата на наследственото право е една от най-уместните и търсени в юриспруденцията. В България има няколко официални начина на наследство:

 • по закон;
 • по завещание;
 • по договора.

От момента на смъртта, изпълнителите имат 6 месеца, за да открият правно дело и да влязат в наследство. Първото нещо, което е необходимо да се издаде на правоприемниците, е удостоверение за наследство. Ангажирани в изготвянето на този документ упълномощено лице, това е нотариус. Съгласно общите правила е необходимо да се прилага по отношение на този представител на закона на последното място на пребиваване на починалото лице. Независимо от това законодателството на България позволява регистрирането на удостоверение във всяка нотариусна служба.

Как да получите удостоверение за наследство

Процедурата за регистрация на наследството е доста сложна и отнема много време. За да получат всички необходими актове, изпълнителите ще трябва да посетят нотариус най-малко 3 пъти: да открият дело за наследяване, да предоставят събраните документи, да получат удостоверение за наследство по закон.

За да отворите случай, е необходимо да предоставите на нотариус редица документи:

 1. Заявление за приемане на наследство.
 2. Документ за самоличност (национален паспорт).
 3. Удостоверение за смърт на наследодател.
 4. Удостоверение за регистрация на завещанието на мястото на пребиваване.
 5. Документ, потвърждаващ семейните отношения.
 6. Завещание.

Можете да изпратите тези документи както лично, така и по електронен път.

Важно! Повече подробности за това какви документи ще се изискват във всеки отделен случай, по-добре е предварително да се изясни с представителя на закона.

Преди получаване на удостоверението за наследство в България наследниците трябва да заплатят държавната такса, която се изчислява индивидуално, въз основа на паричния израз на стойността на наследственото богатство. В тази връзка на упълномощеното лице се предоставят не само горепосочените документи, но и удостоверение за стойността на полученото имущество. Ако изпълнителят има няколко сертификата с различни парични еквиваленти, се взема предвид най-малката сума.

Процедурата за оценка на наследственото имущество е задължителна. В този момент от времето има 2 вида оценка на имотите: кадастрален и пазарен.

След 6 месеца от датата на смъртта на завещанието нотариусът е длъжен да изготви и издаде удостоверение за правото на наследство. Основанията за отлагане на издаването на настоящия документ могат да бъдат:

 • необходимостта от допълнителни изпити;
 • необходимостта от искане на допълнителна информация.

Моля, имайте предвид, че сертификатът съдържа цялата необходима информация: лични данни, дата на раждане, дял на имущество и други). Ето защо преди да получите документа, трябва да се запознаете с извадка удостоверение на наследство в България.

Удостоверение за наследство — извадка

Удостоверение за наследство: какво следва

След като изпълнителят получи удостоверение за правото на недвижим имот, той трябва да се регистрира в Булстат и да декларира получения имот в данъчната услуга. Когато получава какъвто и да е дял в дружество с ограничена отговорност или акции в акционерно дружество, наследникът трябва да се свърже с организацията или регистратора, в случай че дружеството не поддържа регистър на акционерите.

Важно! Това правило се прилага за регистрацията на цялото наследство, включително вода и въздухоплавателни средства, оръжия и други.

Трябва да се помни, че съгласно законодателството на България правоприемникът трябва да плаща ежегодно данък върху недвижимите имоти и други имоти. Размерът на таксата зависи от местоположението на имота, наличието на съобщения и други фактори.

Ако крайният срок за встъпване в наследството и получаване на сертификат е пропуснат, той може да бъде възстановен доброволно. За целта наследниците трябва да се свържат с нотариус и да разпределят акции. Освен това срокът може да бъде възстановен в съда.

При получаване на имущество дълговете на починалото лице могат да преминат и с него. За да се избегне такава ситуация, е необходимо предварително да се провери кредитната история на завещанието, да се поиска извлечение от Единен държавен регистър на недвижимите имоти, както и да се види наличието на образувано изпълнително производство от съдебни изпълнители.

Факт! Можете да направите наследство и да получите право в България не само лично, но и с помощта на представител. В този случай правоприемникът следва да се свърже с упълномощен адвокат или адвокат, който ще може напълно да съпътства наследения процес и да реши определени проблеми от правен характер.

Грешката на нотариус в удостоверението за наследство

Грешката на нотариус в удостоверението за наследство

Понякога правоприемниците са изправени пред доста неприятна ситуация, когато по някаква причина нотариусът е допуснал грешка в удостоверението на наследство. Само упълномощено лице се занимава с корекцията на този документ. Ако откриете неточности вдясно, трябва лично да се свържете с нотариуса. Всички корекции се запечатват с печата на държавната проба. Освен това представителят на закона може да замени издадения по-рано сертификат с нов.

За да коригира неточността в системния регистър, изпълнителят трябва допълнително да предостави на нотариус документи, които биха били в състояние да потвърдят наличието на грешка. В този случай правоприемникът следва да се свърже с упълномощен адвокат или адвокат, който ще може напълно да съпътства наследения процес и да реши определени проблеми от правен характер.

Факт! Ако премахването на неточността засяга интересите на правилния притежател или трети лица, е възможно да се коригира издадената по-рано информация само в съда. В същото време тя позволява коригирането на аритметични грешки, ако нотариусът е снабден с писмено споразумение от всяка страна по наследствения случай.

Заявката и всички приложени документи трябва да бъдат подадени от упълномощено лице, което е било ангажирано с регистрацията и издаването на удостоверение за наследство в България.

Like this post? Please share to your friends:
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: