Реклама

Ресурсът notarius-bg.top разполага със следните възможности за реклама:

1. Информационна реклама

  1. 1. Първо място в списъка на нотариусите в града (подчертано с фон и шрифт).

Първо място в таблицата – за 1 месец – 50лв.

Първо място в таблицата – за 3 месец – 100лв.

Първо място в таблицата – за 6 месец – 150лв.

Първо място в таблицата – за 12 месец – 250лв.

2. Банерна реклама

  1. 2. Поставяне на реклама в страницата на определен град 970х280 пикселей.

Банер за 1 месец – 100лв.

Банер за 3 месец – 200лв.

Банер за 6 месец – 300лв.

Банер за 12 месец – 400лв.

 

Изпратете заявки и въпроси на info@notarius-bg.top или попълнете формуляра: