Право на наследство

Регистрацията на наследството е доста сложна и дълга процедура, която изисква известна подготовка. Преди да регистрира недвижими имоти, ценни книжа или други неща, наследникът трябва внимателно да проучи спецификата на местното законодателство и основните нюанси. В този случай редът на наследяване няма да отнеме допълнително време и ще мине без допълнителна карамф.

Право на наследство в България: кой има право на наследство, ако има завещание и при липса на такава

Който има право на наследство
Който има право на наследство

В законодателния режим на България има 2 вида наследство:

 1. от своя страна на наследството (в този случай местното законодателство определя реда на наследство);
 2. съгласно изпълнената завещание (наследяването се извършва въз основа на последната воля, удостоверена под формата на завещание).

В правото на наследство без завещание законът самостоятелно установява кой и до каква степен ще наследи личното имущество на починалия. По този начин човек може да стане наследник на кръвен роднина, например майка или баща.

Важно! Обемът на наследството, както и процедурата за регистрацията му, зависят от семейните и правните връзки на починалите и правоприемникът.

Наследници на първия ред в България са кръвта или официално регистрираните деца на починалите: синове/дъщери. Наследниците от втори ред включват родители, това е майка и баща. Третата група наследници са братя и сестри, както и баби и дядовци. Има и четвърта линия на наследяване от лели, чичовци, братовчеди и братя, както и роднини в страничната линия.

Особено внимание се обръща на правото на наследство на съпруга или съпруга. Според местното законодателство съпруг или съпруга влиза в реда на наследство при частни условия заедно с правоприемниците на първия, втория и третия етап. Ако няма такъв, официалният съпруг наследява цялото имущество, придобито по време на живота.

Следва да се отбележи, че всеки ред наследство изключва последващия, като по този начин правоприемниците на първата група напълно изключват роднини, които са на втория, третия и четвъртия етап. Роднини от една и съща група изготвят равни части от наследственото имущество помежду си.

Наследствени права България

Правото на наследство в България позволява процедурата по наследяване по завещание. Дори по време на живота си човек може да се разпорежда с лична собственост и спестявания след смъртта, разпределяйки определени от акциите си между кръга на роднините или извън него. Всеки гражданин може да направи завещание след достигане на пълнолетие (18 години). Освен това човек трябва да бъде признат за способен и разумен. Като предмет на завещанието може да бъде както цялата собственост, така и определена част от нея.

Всички завещания са от определено естество:

 • частни;
 • универсален.

Факт! Заветният документ не инициира никакви правни процеси по делото, когато изпълнителят (правоприемникът) умре преди волята (заветателя).

В завещание един или повече изпълнители могат да бъдат изолирани. Завещанието има право самостоятелно да избере формата на поръчката – нотариална или ръкописна.

Нотариус

Нотариално заверена завещание се издава от квалифициран служител в присъствието на двама или повече свидетели. В устна форма човек изразява собствената си воля, която нотариусът е длъжен да запише. В края на процедурата специалистът чете завещата, дава волята за подписване на документа и уверявам.

Нотариус
Нотариус

Ръкопис

Ръкописната поръчка предполага напълно ръкописен текст. Такъв документ включва:

 • дата на писане;
 • волята на заветателя;
 • подпис на завещател.

Ако желаете, писмената завещание може да бъде депозирана с нотариус в запечатан плик. На получения документ служителят ще изготви протокол и ще го въведе в базата данни на регистъра. Само заветникът може да вземе заповедта от нотариусът лично. След смъртта на завещанието завещанието се обявява в присъствието на упълномощен служител. За да може правото на наследство да работи, нотариусът трябва да изготви протокол: да опише състоянието на завещание и да отбележи своята аутопсия.

Ръкопис

Важно! Откриването на процедурата по наследяване предоставя на правоприемниците няколко правни варианта: да приемат наследството или да го откажат.

Кой има право на наследство без завещание

Не винаги хората имат време да направят завещание навреме. В тази връзка много хора се интересуват от тези, които имат право на наследство без завещание в България. Както бе отбелязано по-рано, само роднини от първа, втора, трета или четвърта поръчка могат да станат правоприемници без завещание. В този случай наследството ще бъде разпределено в зависимост от семейните и юридическите връзки.

Ако починалото е успяло да напише завещание с нотариална или ръкописна форма, той има право самостоятелно да определи наследници. Според законодателството на България, да претендира за наследство по завещание или закон не може: недееспособни, както и тези, които не са заченати при откриването на наследството.

Освен това наследството може да бъде отказано според критерия за «недостойност»:

 1. Лице, което умишлено се е опитало да убие подателката на волята, неговото дете, съпруг или съпруг.
 2. Всеки, който се е опитал да клевети заветник в извършването на престъпление, предполагащо наказание лишаване от затвор за определен период или до края на живота.
 3. Хора, които чрез физическо или психологическо насилие убеждават завещателя или му пречат да промени, отмени или унищожи завещанието.

Недостойно лице може да стане наследник само ако волният човек го признае за достоен чрез акт, заверен от нотариус.

Право на наследство в гражданският брак

Право на наследство в гражданският брак

Съгласно законодателството лицата, живеещи в граждански брак, не подлежат на нормите на Семейния кодекс на България (включително появата на обща собственост, разпределение на имущество, дългове и и така нататък). Гражданският брак не позволява на съпруга/съпругата автоматично да влезе в линията на наследството и да получи собствен дял. Независимо от това, можете да станете наследник, ако съпругът или съпругата докажат:

 • факта на съжителство;
 • зависими от починалия повече от 1 година.

Такъв правоприемник ще влезе в правата на наследство заедно с останалите, а неговият дял ще бъде същият като този на други роднини или членове на семейството.

Важно! Зависимост означава пълната поддръжка на съпруг, систематична материална помощ, която е пряк или първичен източник на препитание. Необходимо е да се вземе предвид каква точно е била тази подкрепа и дали съпругата или съпругът са имали други източници на доходи.

За да защитят допълнително себе си и партньора си, лицата в гражданският брак могат:

 • съставят нотариална или ръкописна завещание;
 • да регистрирате придобитото имущество за себе си;
 • пререгистрира имота по договора за дарение или продажба;
 • подпише договор за наследство.

Трябва да се отбележи, че ако починалия е имал имущество, което не е брачна общност (придобита преди барка или издадена безплатно), тя е разделена според закона – между всички наследници на равни части.

Like this post? Please share to your friends:
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: