Пълномощно за автомобил

За да поверите управлението на превозно средство на друго лице в България, достатъчно е да извършите няколко прости действия: да го въведете в застрахователната полица и да прехвърлите регистрационните документи за автомобила. Въпреки това, за извършване на всякакви правни действия, ще се изисква общо пълномощно, издадено от упълномощено лице според всички канони на извадката. Ето защо, преди да сключите този документ, трябва внимателно да проучите съществуващите правила и нюанси, свързани с практическото прилагане на споразумението за автомобила.

Пълномощно за автомобил в България

Пълномощно за автомобил

Пълномощно за автомобил в България е договор, потвърждаващ правата на физическо лице да се разпорежда с превозно средство в определени ситуации. Често споразумението се изготвя в следните ситуации:

 1. Безплатно прехвърляне на автомобила без прехвърляне на собствеността.
 2. Регистрация на сделката по покупко-продажба по по-опростена схема. В този случай не е необходимо собственикът да извади автомобила от регистрационната сметка и не да поеме допълнителни разходи.
 3. Прехвърляне на права на продажба на друго лице.

Важно!
Собствениците трябва да разберат, че използването на този документ вместо пълноценна сделка за покупко-продажба не освобождава от плащане на годишен данък. Ето защо собственикът трябва да претегли всички предимства и недостатъци на такъв договор.

Независимо от това, общо пълномощно за автомобил може да помогне на физическо лице в много ситуации, тъй като предоставя доста широка гама от правомощия за автомобила.

Общо пълномощно за автомобил в България: кога да се издаде

На общо пълномощно за управление на автомобил в България

Съдържанието на общото пълномощно може да варира в зависимост от желанията на собственика. Най-важни са следните правомощия, придобити от физическо лице:

 • възможност за управление на превозно средство както на територията на държавата, така и извън него:
 • регистрация на застраховка;
 • освобождаване от автомобил като актив на движимо имущество;
 • прехвърляне на права на трета страна чрез сключването на друго споразумение;
 • прилагане на поддръжката, включително задължителна годишна поддръжка;
 • представителство на интересите на собственика в държавните органи, включително Пътна полиция;
 • плащане на данък, както и глоби, получени за нарушаване на правилата за движение по пътищата.

Заслужава да се отбележи, че горепосочените права не са задължителни за съставяне на общо пълномощно за управление на автомобил в България. Съдържанието на документа може да варира в зависимост от желанията на собственика.

Освен това договорът може да бъде разширен, за да се вземат предвид две важни ограничения. Общо пълномощно не дава право на физическо лице да завещава или да дарява превозно средство. Това нормативно изменение е регламентирано на равнището на законодателната и правната рамка на България.

Как да издадете пълномощно за автомобил

Пълномощното за управление на служебен автомобил

Пълномощното за управление на служебен автомобил, както и всички други превозни средства, трябва да отговаря на разпоредбите, залегнали в законодателството. Този документ се изготвя от нотариус със съответните квалификации и опит.

Факт! За този период от време българският закон не съдържа никакви строго установени изисквания за формата на споразумението и определя само основната му част. Основното условие за влизане в сила на такова споразумение е нотариацията.

За да изготви общо пълномощно за продажба на автомобил или право на управление на автомобил в страната или чужбина, физическо лице ще трябва да събере редица документи:

 • документ, удостоверяващ самоличността на собственика (национален паспорт и други);
 • документ, удостоверяващ самоличността на лицето, за което ще бъде издадено превозното средство;
 • регистрационни и заглавни документи за машината;
 • паспорт на превозното средство.

Процесът на съставяне и нотариус на договора не изисква задължително присъствие на доверено лице. За да изготвите споразумение, достатъчно е собственикът на автомобила да подаде заявление до нотариуса със събрания пакет документи.

Примерно пълномощно за продажба на автомобил
Примерно пълномощно за продажба на автомобил
Примерно пълномощно за управление на автомобил
Примерно пълномощно за управление на автомобил

Важно!
Ако договорът не е удостоверен от нотариус или съдържа грешки, той няма реална правна сила. В този случай действията на договореното лице, свързани с покупко-продажбата, и други са незаконни.

Разходите за регистрация на споразумението се установяват със закон под формата на държавна такса. Независимо от това тази сума често е минимална, тъй като често не включва допълнителни услуги, предоставяни от нотариуса по време на сделката.

Допълнителни услуги:

 • идентификация;
 • проверка на заглавните документи;
 • посещение на специалист в къщата и други.

По този начин може да се види, че окончателният размер на пълномощното за автомобила ще зависи от офиса на избрания нотариус.

Продължителността на споразумението винаги се предписва директно в договора. Максималната стойност на този параметър не е ограничена от никоя рамка, така че пълномощното може да бъде валидно както във вечността, така и в 1 година. След това време собственикът трябва да изготви ново споразумение. Не е възможно да се разшири споразумението за автомобила в България.

Like this post? Please share to your friends:
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: