Нотариуси Варна

нотариус каталог

 1. Какви услуги предоставя нотариусът
 2. Цената на нотариални услуги
 3. Контакти и адреси нотариуси
 4. Какво трябва да знаете преди да отидете при нотариус
 5. Съвети преди да се свържете с нотариус

Според класификацията на професиите нотариус е лице с юридическа власт, висше образование и допускане за провеждане на професионални дейности в държавна или търговска нотариална служба. Специалистът има пълномощията да придружава досиетата на клиентите, да удостоверява техните документи, както и необходимия брой копия на документи, личен подпис и печат. Нотариусът помага за разрешаването на спорове и конфликтни ситуации в досъдебен ред.

Какви услуги предоставя нотариусът на Варна?

Помощта на нотариус може да се изисква в редица аспекти на живота. Квалифицирани услуги, които са законосъобразни, правят следния списък:

 • Проверка на достоверността на договора за продажба, заем, лизинг, замяна на имущество;
 • Потвърждаване на брачен договор с предизвестие от двете страни при условия;
 • Успокоение на оригиналните подписи върху различни видове декларации и присместници;
 • Преводи от национален на чужд език и обратно;
 • Временно, сигурно съхранение на надеждни документи;
 • Налагане и премахване на забрани за иззети имоти;
 • Проверка на копия от документи, дубликати и декларации;
 • Доказателства на определено място (проверка на фактите);
 • Изискате информацията и документите, необходими за сключване на сделката;
 • Издаване на удостоверения за право на наследствено имущество;
 • Осъществяване и убеждаване на завещания или дарения.

Цената на услугите на нотариус в Варна

Преди да кандидатствате за квалифицирана помощ, трябва да се разбере какви услуги могат да бъдат предоставени и какви са цените за нотариални услуги в Варна:

Нотариални такси, които са задължителни, варират от 20 до 1500 лв. Някои услуги се заплащат като процент от размера на обекта, посочен в нотариалния акт, който е от 0,1% до 1,5%, в зависимост от местоположението на въпросния имот. Но в същото време трябва да се вземат предвид някои точки:

 1. Нотариални данъци зависят от спешността на процедурата за регистрация или възстановяване;
 2. Максималната цена на нотариална услуга не може да надвишава 6 000 лева;
 3. Осигуряване на договора за покупко-продажба на недвижим имот, нотариусът допълнително начислява държавните задължения за въвеждане на закона в единна електронна база данни.

Прогнозни разходи за нотариални услуги

ИмеЦена
Завещаниетоот 50 лева
Удостоверение за тръстот 15 лева
Договори за покупка и продажба на недвижими имотиот 90 лева
Ипотека митоот 60 лева
Оценка на недвижимите имотиот 120 лева

Информация за контакти за нотариуси в град Варна

По-долу е дадена таблица с актуална информация за всички практикуващи нотариуси в Варна: офис адреси, телефонни номера, график на работните дни и уикендите. След като сте намерили най-близкия адрес, можете да платите посещение на нотариус, който ще помогне в процеса на консултация, ще отговори на всички въпроси и ще предостави необходимата квалифицирана помощ.

Пълно име на нотариусТелефонРазписаниеАдресНотариус на картатаE-mail
Ева Георгиева Добрева (755)+359 89 505 4457Пн-Пт: 08:30 - 17:30
Съб: 10:00 - 15:00
Сед: неработен
бул. Ян Хунияди 59, ет. 2, офис 1
notarius.dobreva@gmail.com


Янчо
Димитров Несторов (011)
(Галина
Тодорова Стефанова
помощник-нотариус
по заместване)
052/607825Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Мария Луиза 4
yancho_nestorov@abv.bg


ya.nestorov011@notary-chamber.bg
Диана
Борисова Бейлерян (012)
(Лиляна
Владимирова Левкова
помощник-нотариус
по заместване)
052/609 912

0882 412 372
Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Радко Димитриев 7, ет. 4, офис 3beilerian@abv.bg

d.beyleryan012@notary-chamber.bg
Людмила Паскалева
Богословова-Гонова (116)
(Митко
Емов Басаров
помощник-нотариус
по заместване)
052/ 60 90 58

0878 48 57 27
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб: 9:00-13:00
Сед: изход
бул. "Владислав Варненчик" № 106, ет. 1, обект № 3
gonova@abv.bg


l.bogoslovova-gonova116@notary-chamber.bg
Борис
Димитров Василев (124)
(Дарина
Стоева Стоянова
помощник-нотариус
по заместване)
052 609030Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
бул. Съборни 38, ет. 1
notarius124@gmail.com


b.vasilev124@notary-chamber.bg
Огнян
Димитров Шарабански (147)
(Димитър
Огнянов Шарабански
помощник-нотариус
по заместване)
052/61 42 35Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Владислав Варненчик 110, ет. 2, офис № 5
sharabanski@abv.bg


o.sharabanski147@notary-chamber.bg
Жельо Костов (149)052/607 965Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Драган Цанков 12
jeliokostov@hotmail.com


j.kostov149@notary-chamber.bg
Елена
Здравкова Дионисова (190)
(Ягодина Генчева
Димитрова-Чернокожева
помощник-нотариус
по заместване)
052/601 380Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
бул. Сливница 47, партерkantora.dionissova@gmail.com

e.dionisova190@notary-chamber.bg
Диана
Янкова Стоянова (192)
(Стоян
Дончев Стоянов
помощник-нотариус
по заместване)
052/608761

052 608005
Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. "Княз Александър Батенберг" № 6, ет. 2
notarius_192@abv.bg


d.stoyanova192@notary-chamber.bg
Александър
Тодоров Ганчев (194)
(Жана
Великова Колева
помощник-нотариус
по заместване)
052 607 697

052 607 698

0885 72 22 77
Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Братя Шкорпил 14
alex.ganchev@gmail.com


a.ganchev194@notary-chamber.bg
Илияна Григорова
Маджунова - Монева (195)
(Благовеста
Красимирова Христова
помощник-нотариус
по заместване)
052/607 727Пн-Пт: 9:00-18:00
Съб-Сед: изход
бул. Княз Борис І 59
madjunova@yahoo.com


i.madjunova-moneva195@notary-chamber.bg
Орлин
Якимов Стефанов (196)
052/617 895Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Поп Харитон 4
stefanov196@abv.bg


o.stefanov196@notary-chamber.bg
Роза
Христова Кожухарова (212)
(Елица
Тодорова Георгиева
помощник-нотариус
по заместване)
052/63 66 62Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Сливница 129, ет. 1, ап. 2
notary_kojuharova@mail.bg


r.kojuharova212@notary-chamber.bg
Жана
Костадинова Тикова (214)
(Добринка
Емилова Пенкова
помощник-нотариус
по заместване)
052/607 419Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
бул. Осми приморски полк №50, ет. 2, офис 2
n214@abv.bg


j.tikova214@notary-chamber.bg
Петър
Стоянов Петров (224)
(Преслава
Стоянова Петрова
помощник-нотариус
по заместване)
052/60 81 07Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Иван Вазов 17, ет. 1petrov@notarybg.com

p.petrov224@notary-chamber.bg
Петранка
Иванова Димитрова (332)
(Станислава Димитрова
Димитрова-Христова
помощник-нотариус
по заместване)
052/60 12 26Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Владислав Варненчек 55, ет. 3, офис 3notary332@abv.bg

p.dimitrova332@notary-chamber.bg
Павлина
Нейчева Симеонова (335)
(Иван
Фотев Фотев
помощник-нотариус
по заместване)
052/633 663Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Мария Луиза 48, вх. В, ет. 3, ап. 30
notarius_335@abv.bg


p.simeonova335@notary-chamber.bg
Калоян
Пенчев Иванов (336)
052/600 295Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Драган Цанков 4, ет. 1
nkaloyan@abv.bg

Катя Тонева
Паунова - Димитрова (382)
0898/525457

0898/602960
Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Черни връх 3, офис 2paunova382@gmail.com

k.paunova-dimitrova382@notary-chamber.bg
Юлия Тодорова
Каменова - Костадинова (434)
(Виолета
Великова Петрова
помощник-нотариус)
052/63 88 88Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб: 10:00-14:00
Сед: изход
бул. Владислав Варненчик, № 16, вх. А, ет. 1, ап. 8
kamenova_notar@abv.bg


yulia.kamenova-kostadinova434@notary-chamber.bg
Стелиана
Александрова Костадинова (446)
(Стефка
Георгиева Владимирова
помощник-нотариус
по заместване)
052/61 48 36Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Г. Бенковски 11, ет. 1, ап. 1
stelanotar@abv.bg


s.kostadinova446@notary-chamber.bg
Полина
Недялкова Миткова (478)
(Диана
Петрова Градева
помощник-нотариус
по заместване)

052 /620 622


0882 923882

0882 923881
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. "Чаталджа", № 20, вх. " Б", офис № 9notary478@gmail.com

p.mitkova478@notary-chamber.bg
Даниела
Стефанова Върлева (480)
(Даниел
Христов Върлев
помощник-нотариус)
052/64 64 11Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Преслав, № 6, ет. 1 и 2
daniela_varleva@abv.bg


d.varleva480@notary-chamber.bg
Николай
Стоянов Дюлгеров (484)
052/655 699Пн-Пт: 9:00-16:30
Съб-Сед: изход
бул. "Приморски" № 27, офис № IInotary_484@yahoo.com

n.dyulgerov484@notary-chamber.bg
Камен
Петков Костадинов (520)
(Десислава
Любомирова Димчева
помощник-нотариус
по заместване)
052 605 110Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Генерал Колев, № 27kostadinov@abv.bg

k.kostadinov520@notary-chamber.bg
Ана
Николова-Пачолова (537)
(Христина
Николаева Джоварова
помощник-нотариус
по заместване)
052/610 608Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Драгоман № 33, ет. 2
a.pacholova@abv.bg


a.nikolova-pacholova537@notary-chamber.bg
Ивелина
Драгославова Обретенова (561)
(Мария
Георгиева Йорданова
помощник-нотариус
по заместване)
052/33 33 78Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Осми Приморски Полк № 54, ет. 3, офис № 14, в сградата на "Central point"
notar561@mbox.contact.bg


i.obretenova561@notary-chamber.bg
Стилиян
Димитров Чернев (619)
(Станислава
Красимирова Калчева
помощник-нотариус)
0889/197 343

0877/197 342
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. "Шейново" № 1notarius619@abv.bg

s.chernev619@notary-chamber.bg
Мариана
Георгиева Попова (759)
(Мария Стефанова
Дачева-Каменова
помощник-нотариус
по заместване)
052806888

0878660888
Пн-Пт: 9:00-18:00
Съб-Сед: изход
бул. "Княз Борис I" № 84
popovva@abv.bg


m.popova759@notary-chamber.bg

notary759@gmail.com
Людмила
Петрова Тренчева (767)

0888 31 20 81


0884 24 22 01
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. "Цар Симеон I" № 6, ет. 1, ап. № 7
l.trencheva@gmail.com


l.trencheva767@notary-chamber.bg
Наталия
Баева Стоева (114)
(Радостина
Димитрова Стефанова
помощник-нотариус
по заместване)

052/ 630 230


+359 886 097 008
-ул. Драгоман 32, ет. 1
notarius_stoeva@abv.bg


n.stoeva114@notary-chamber.bg
Виктория
Илиева Дякова (115)
(Георги
Йорданов Дяков
помощник-нотариус
по заместване)
052/630 130-бул. Мария Луиза 21, ет. 1v.v.d@mail.bg

v.dyakova115@notary-chamber.bg
Светлана
Райчева Стойчева (193)
(Катерина
Пламенова Пешева
помощник-нотариус
по заместване)
052/611 588-ул. Архимандрит Филарет 10, ет. 2, ап. 1
stoicheva193_notar@abv.bg


s.stoycheva193@notary-chamber.bg
Веселин
Михайлов Петров (205)
052/60 17 37-ул. Ивайло № 2, офис 1
notarius_petrov@abv.bg


v.petrov205@notary-chamber.bg
Тодор Милков (237)
(Мая
Иванова Йорданова
помощник-нотариус
по заместване)
052/608 567-бул. Цар Освободител 23, ет. 1
kantora@notariusmilkov.bg


t.milkov237@notary-chamber.bg
Веселина
Христова Апостолова (244)
052/63 80 08-ул. "Драгоман" № 25, ет. 1, офис 2apostolova.v@mbox.contact.bg

v.apostolova244@notary-chamber.bg
Александър Александров (316)
(Красимир
Костадинов Радев
помощник-нотариус)
052/608 588-ул. Мусала 2, ет. 1, ап. 5
notarius.al@abv.bg


a.aleksandrov316@notary-chamber.bg
Светлана
Димчева Димова (363)
(Нина
Свиленова Григорова
помощник-нотариус)
052/829697-бул. Съборни 12
sdd@abv.bg


s.dimova363@notary-chamber.bg
Красимира
Георгиева Кангалова (513)
(Искра Валентинова
Мандова-Иванова
помощник-нотариус
по заместване)
0888/452259

052 641 841
-ул. „Екзарх Йосиф” 1, ет. 1
kangkras@gmail.com


k.kangalova513@notary-chamber.bg
Максимилиан
Петков Динчев (529)
(Полина
Евгениева Узунова
помощник-нотариус
по заместване)
052/608 445-ул. "Братя Шкорпил" № 26, ет. 3, офис № 11
maxi_dinchev@abv.bg


m.dinchev529@notary-chamber.bg
Ваня Георгиева (549)052/ 605739-район „Одесос”, ул. "Поп Харитон" № 5, ет. 2, офис № 3
vgg@gbg.bg


notarius549@abv.bg

v.georgieva549@notary-chamber.bg
Кънчо Ицков (572)
(Татяна
Маринова Балинова
помощник-нотариус
по заместване)
052/611 888-ул. „Ангел Кънчев” 13, ет.1, ап. Б и ап. 3
notarius.ickov@abv.bg


k.itskov572@notary-chamber.bg

Какво е важно да се разбере, преди да посетите нотариус в Варна?

Независимо от причините, поради които е имало нужда от контакт с нотариус, важно е да се разбере, че такива специалисти винаги работят само в правната област, наблюдават бизнеса и личната етика. Никога не можете да забавите посещението и консултацията, толкова по-скоро нотариусът помага за решаването на въпроса, толкова по-ефективна ще бъде помощта.

Преди да посетите нотариуса трябва да бъдат правилно подготвени. Първото нещо е да се съберат наличните документи относно инцидента или обстоятелствата. Ако посещението на нотариуса като част от приемането на наследството, тогава е необходимо да се напише в листа пълен списък на възможните наследници по закон, както и да се разбере по най-голяма причина:

 • Тяхното място на пребиваване и точната сегашна възраст;
 • Списък на имуществото, принадлежащо на наследник;
 • Възможността за лично присъствие на членовете на наследствения отдел при нотариуса в определеното време.

Съвети преди да се свържете с нотариус

Посещението на нотариус за мнозина е стресираща процедура, така че няма да е излишно да донесете бутилка вода и някои хапчета, в случай че внезапно стане лошо.
Има ли допълнителни услуги за нотариуса и какво са:

 1. Нотариусът може да предостави допълнителни услуги, за които се извършва отделно плащане. Тези действия не са свързани с нотариуса, а се считат за технически служби, включително заплатите на участващите експерти;
 2. Ако говорим за безплатна нотариална помощ, тя е само за тези, които имат увреждане от 1-2 група, са в статут на участник във военни действия или имат награда за специални услуги на отечеството;
 3. Нотариусът не е изключение от правилото, когато кандидатът не може самостоятелно да посети служебно нотариуса. Необходимо е да се организира домашен пътуване предварително по телефона, както и условията на планираната среща.

Like this post? Please share to your friends:
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: