Нотариуси София

нотариус каталог

 1. Какви услуги предоставя нотариусът
 2. Цената на нотариални услуги
 3. Контакти и адреси нотариуси
 4. Какво трябва да знаете преди да отидете при нотариус
 5. Съвети преди да се свържете с нотариус

Според установената терминология нотариус е юридическо лице със специализирано висше образование и лиценз на държавния надзорен орган. Дадено лице може да бъде частен предприемач, който има право да удостоверява поверителни документи. Всеки практикуващ нотариус в България работи с населението и обяснява на кандидатите правата и задълженията, установени от правните норми на законодателството. Освен това нотариусите решават досъдебни въпроси, спомагат за уреждането на гражданскоправни спорове и конфликти. Всяко правно движение се удостоверява с подпис на нотариус, личното му уплътнение с герб.

Какви услуги предоставя нотариусът на София?

Помощта на нотариус може да се изисква в редица аспекти на живота. Квалифицирани услуги, които са законосъобразни, правят следния списък:

 • Проверка на достоверността на договора за продажба, заем, лизинг, замяна на имущество;
 • Потвърждаване на брачен договор с предизвестие от двете страни при условия;
 • Успокоение на оригиналните подписи върху различни видове декларации и присместници;
 • Преводи от национален на чужд език и обратно;
 • Временно, сигурно съхранение на надеждни документи;
 • Налагане и премахване на забрани за иззети имоти;
 • Проверка на копия от документи, дубликати и декларации;
 • Доказателства на определено място (проверка на фактите);
 • Изискате информацията и документите, необходими за сключване на сделката;
 • Издаване на удостоверения за право на наследствено имущество;
 • Осъществяване и убеждаване на завещания или дарения.

Цената на услугите на нотариус София

Преди да провеждате сделки с помощта на адвокат във всяка област, например продажба и закупуване на недвижими имоти, трябва да знаете какви са цените за нотариусните услуги в София.

Нотариални такси, които са задължителни, варират от 20 до 1500 лв. Някои услуги се заплащат като процент от размера на обекта, посочен в нотариалния акт, който е от 0,1% до 1,5%, в зависимост от местоположението на въпросния имот. Но в същото време трябва да се вземат предвид някои точки:

 1. Нотариални данъци зависят от спешността на процедурата за регистрация или възстановяване;
 2. Максималната цена на нотариална услуга не може да надвишава 6 000 лева;
 3. Осигуряване на договора за покупко-продажба на недвижим имот, нотариусът допълнително начислява държавните задължения за въвеждане на закона в единна електронна база данни.

Прогнозни разходи за нотариални услуги

ИмеЦена
Завещаниетоот 50 лева
Удостоверение за тръстот 15 лева
Договори за покупка и продажба на недвижими имотиот 90 лева
Ипотека митоот 60 лева
Оценка на недвижимите имотиот 120 лева

Информация за контакт на нотариусите София

В таблицата по-долу можете да видите пълна информация за всички практикуващи нотариуси в София, с адреси, данни за контакт. Населението може лесно да се свърже с избраните адвокати и да получи пълен набор от услуги, отговори на въпроси.

Пълно име на нотариусТелефонРазписаниеАдресНотариус на картатаE-mail
Жернанд
Соломон Бехар (003)
(Диана
Чанева Бехар
помощник-нотариус
по заместване)
983 13 60Пн-Пт: 10:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Екзарх Йосиф 55, ет. 1, ап. 3
j.behar@hotmail.com


j.behar003@notary-chamber.bg
Цветанка Петкова
Симеонова-Николова (030)
(Борислав
Любомиров Монов
помощник-нотариус
по заместване)
952 29 49Пн-Пт: 9:00-18:00
Съб-Сед: изход
ул. Владайска 8not_simeonova@abv.bg

ts.simeonova-nikolova030@notary-chamber.bg
Теодора
Димчева Вуцова (033)
(Славея Георгиева
Маркова-Кирилова
помощник-нотариус
по заместване)
971 58 15Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Драган Цанков № 36 в сградата на СТЦ „Интерпред”, офис 102 Аt_vutsova@abv.bg

t.vutsova033@notary-chamber.bg
Диана
Емануилова Николова (037)
987 47 61Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Генерал Й.В. Гурко 49, вх. А, партер, ап. 5
kristisavov@abv.bg


d.nikolova037@notary-chamber.bg
Иван
Василев Дахтеров (039)
(Борислав
Димитров Борисов
помощник-нотариус)
944 28 87Пн-Пт: 8:30-17:30
Съб-Сед: изход
бул. Цариградско шосе 5notarius@ivandahterov.com

i.dahterov039@notary-chamber.bg
Ивайло
Светославов Николов (040)
988 53 10

988 81 60
Пн-Пт: 8:30-17:30
Съб-Сед: изход
бул. Патриарх Евтимий 31, ет. 2, ап. 2
notnik040@abv.bg


i.nikolov040@notary-chamber.bg
Маргарита
Петросовна Шамлиян (042)
(Мария
Михайлова Петкова
помощник-нотариус
по заместване)
981 92 95Пн-Пт: 9:00-16:00
Съб-Сед: изход
ул. Стара планина 3, ет. 1, ап. 1
notary@shamlian.bg


m.shamliyan042@notary-chamber.bg
Ксения
Николова Белазелкова (043)
(Биляна
Георгиева Параловска
помощник-нотариус
по заместване)
02 9894976Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Парчевич 37, вх. А, ет. 1
xenianot@abv.bg


k.belazelkova043@notary-chamber.bg
Лозан
Ангелов Лозанов (044)
02/484 06 71Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. "Султан тепе" № 1А, етаж Партер
lozan.lozanov.44@gmail.com


l.lozanov044@notary-chamber.bg
Наташа
Миткова Гарчева (047)
(Маргарита
Руменова Гарчева
помощник-нотариус
по заместване)
954 17 78Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Шандор Петьофи 1natashagarcheva@mail.bg

n.garcheva047@notary-chamber.bg
Валери
Георгиев Манчев (053)
(Георги
Цветков Тихолов
помощник-нотариус
по заместване)

980 63 53
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Г. С. Раковски 157 А, ет. 3, ап. 5
valeri@manchev.bg


notary.manchev@abv.bg
Красимир
Тодоров Катранджиев (064)
(Стела
Красимирова Катранджиева
помощник-нотариус
по заместване)
952 60 86Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Христо Ботев 1 Аnotarius64@gmail.com

k.katrandjiev064@notary-chamber.bg
Стилиян
Йорданов Тютюнджиев (065)
(Владимир
Благоев Гълъбов
помощник-нотариус
по заместване)
981 48 28Пн-Пт: 9:00-16:30
Съб-Сед: изход
ул. Княз Борис І 85, ет. 1
titi@bulinfo.net


s.tyutyundjiev065@notary-chamber.bg
Радостина
Христова Михайлова (098)
986 65 76Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Дондуков 34, вх. А, партерr_mihailova66@abv.bg

r.mihaylova098@notary-chamber.bg
Димо
Тодоров Желязков (101)
(Симона
Симеонова Стоименова
помощник-нотариус)
987 15 46Пн-Пт: 10:00-16:00
Съб-Сед: изход
ул. Стефан Караджа 12, вх. Бdimo101@mail.bg

d.jelyazkov101@notary-chamber.bg
Снежанка
Тасева Стоянова (107)
(Галина
Станимирова Хаджийска
помощник-нотариус)
958 99 11Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
жк. Стрелбище ул. Твърдишки проход 27, офис № 1notary107@abv.bg

s.stoyanova107@notary-chamber.bg
Анета
Христофорова Микова (127)
(Петър
Иванов Енчев
помощник-нотариус
по заместване)
980 24 07Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Иван Вазов 9, ап. 1Б, партер
mikova@gbg.bg


a.mikova127@notary-chamber.bg
Мила
Недкова Енева (140)
(Мила
Василева Иванова
помощник-нотариус
по заместване)
986 75 61Пн-Пт: 9:00-16:00
Съб-Сед: изход
ж.к. "Люлин" - 4, блок № 445, вх. В, ет. 1, ателие 8-II
mila.eneva@abv.bg


m.eneva140@notary-chamber.bg
Красимир
Николов Анадолиев (152)
(Йордан
Лъчезаров Еленков
помощник-нотариус
по заместване)
986 55 82Пн-Пт: 8:30-17:30
Съб-Сед: изход
бул. Патриарх Евтимий 40, ет. 1, ап. 4k.anadoliev@gmail.com

k.anadoliev152@notary-chamber.bg
Пиринка
Веселинова Петрова (157)
(Милена
Петрова Германова
помощник-нотариус
по заместване)
865 29 09Пн-Пт: 10:00-16:00
Съб-Сед: изход
ул. "Розова долина" № 29, партер
office@notarpetrova.com

Мая
Миткова Добрева (184)
0878 26 12 20

0878 26 12 25
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. "Мадрид" № 58, ет. 1maya_d1985@abv.bg

notar184@abv.bg

m.dimitrova184@notary-chamber.bg
Дарин
Тодоров Трифонов (187)
(Иван
Костадинов Гебрелиев
помощник-нотариус
по заместване)
981 82 97Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Г. С. Раковски 161 а, партер
darin_trifonov@abv.bg


d.trifonov187@notary-chamber.bg
Цветелина
Николаева Златкова (189)
(Стефка
Венелинова Челебиева
помощник-нотариус)
989 15 60Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Граф Игнатиев 29, ет. 2
not_zlatkova@abv.bg


ts.zlatkova189@notary-chamber.bg
Татяна
Бочева Малеева (199)
(Боян
Любенов Петров
помощник-нотариус)
952 55 66Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Витоша 85, ет. 1, ап. 6
tmaleeva@abv.bg


t.maleeva199@notary-chamber.bg
Мариела
Кирилова Калоянова (200)
(Анна Петкова
Величкова - Миньова
помощник-нотариус
по заместване)

851 10 64


952 55 50
Пн-Пт: 9:00-18:00
Съб-Сед: изход
ул. Хан Аспарух 21, партер, ап. 1kaloianova@gbg.bg

m.kaloyanova200@notary-chamber.bg
Камен
Ангелов Каменов (201)
(Таня
Кирчева Панчева
помощник-нотариус
по заместване)
944 92 08Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Герлово 11, партер
notarkak@abv.bg


k.kamenov201@notary-chamber.bg
Росица
Христова Рашева (203)
(Десислава
Христова Гьонова
помощник-нотариус
по заместване)
865 04 48Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Кръстьо Сарафов 1notarasheva@gmail.com

r.rasheva203@notary-chamber.bg
Весела
Чавдарова Червенкова (210)
(Василена
Валериева Стоева
помощник-нотариус
по заместване)
989 73 21Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
бул. Патриарх Евтимий 38, ет. 1vchervenkova@notary210.com

v.chervenkova210@notary-chamber.bg
Маргарита
Тодорова Иванчева (260)
(Емилия
Георгиева Бъчварова
помощник-нотариус
по заместване)
986 52 09Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Патриарх Евтимий 12, ет. 1notarialna.kantora260@gmail.com

m.ivancheva260@notary-chamber.bg
Вяра
Велеслав Янева (265)
(Велеслава
Красимирова Янева
помощник-нотариус
по заместване)
951 67 56Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Петко Каравелов 36, ет. 1, ап. 2
notary.publ.yaneva@abv.bg


v.yaneva265@notary-chamber.bg
Даниела
Чавдарова Иванова (266)
(Александър
Василев Иванов
помощник-нотариус
по заместване)
02/444 9723Пн-Пт: 9:30-16:00
Съб-Сед: изход
ж-к Надежда, ул. Стражица № 7daniela_ivanova_not@abv.bg

d.ivanova266@notary-chamber.bg
Веселина
Александрова Кацарова (269)
(Миряна
Илиева Желева
помощник-нотариус)
981 28 88Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Цар Асен 5, ет. 3, ап.16
veselinakatsarova@abv.bg


v.katsarova269@notary-chamber.bg
Румен
Стоянов Богданов (273)
(Димитрина
Стоянова Богданова
помощник-нотариус
по заместване)
971 37 77Пн-Пт: 8:30-16:30
Съб-Сед: изход
кв. Изгрев, ул. 165 3, Адм.сграда "Монтажи" ЕАД
kantora_bogdanov@abv.bg


r.bogdanov273@notary-chamber.bg
Валентина
Петрова Благоева (302)
(Петър
Благоев Благоев
помощник-нотариус)
986 30 53Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Аксаков 7
valia@notarius302.com


v.blagoeva302@notary-chamber.bg
Маргарита
Ангелова Гечева (303)
(Галин
Павлов Гечев
помощник-нотариус)
981 88 86

0887 395 029
Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Граф Игнатиев 19, ет. 1m_gecheva@abv.bg

m.gecheva303@notary-chamber.bg
Васил
Димитров Янакиев (318)
(Александър
Янков Янков
помощник-нотариус
по заместване)
952 58 01Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул.Никола Славков 37, вх. Б, офис №3
v_kantorata@abv.bg


v.yanakiev318@notary-chamber.bg
Валентина Георгиева
Зах.- Василева (320)
(Георги
Петков Георгиев
помощник-нотариус)
989 34 89Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Граф Игнатиев 47 А
notvasileva@abv.bg


v.zaharieva-vasileva320@notary-chamber.bg
Надежда
Божидарова Димова (329)
(Божидар
Иванов Димов
помощник-нотариус
по заместване)
988 45 77Пн-Пт: 9:00-18:00
Съб-Сед: изход
ул. "Неофит Рилски" № 61, партер
notary_ndimova@abv.bg


n.dimova329@notary-chamber.bg
Марина
Янчева Ташева (334)
(Явор
Николаев Ташев
помощник-нотариус
по заместване)
0887/742245Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
бул. Витоша № 81, ет. 2, ап. 8
notarius334@gmail.com


m.tasheva334@notary-chamber.bg
Валентина
Стоянова Георгиева (340)
(Светлана
Емануилова Георгиева
помощник-нотариус)
952 05 04Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Княз Борис І 49, ет. 1, над партерnotarius340@abv.bg

v.georgieva340@notary-chamber.bg
Цветанка
Пенчева Димитрова (350)
(Александър
Николаев Димитров
помощник-нотариус
по заместване)
981 18 98Пн-Пт: 8:30-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Генерал Паренсов 51, партер, ап. 1notarius350@abv.bg

ts.dimitrova350@notary-chamber.bg
Стела Димитрова
Даскалова - Йосифова (358)
(Десислава
Цветанова Иванова
помощник-нотариус
по заместване)
981 02 10Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Княз Александър І 10, вх. А, ет. 1
stella_dascalova@abv.bg


s.daskalova-yosifova358@notary-chamber.bg
Валентина
Михайлова Маркова (361)
(Владимира
Цветкова Цветкова
помощник-нотариус)
931 66 61Пн-Пт: 9:00-16:30
Съб-Сед: изход
бул. Христо Ботев 76, ет. 3, ап. 7
v.markova1960@abv.bg


v.markova361@notary-chamber.bg
Мариета
Борисова Николова (362)
(Мартин
Любомиров Желев
помощник-нотариус)
987 77 65Пн-Пт: 9:00-18:00
Съб-Сед: изход
ул. Гурко 62, вх. А
notary.m.nikolova@abv.bg


m.nikolova362@notary-chamber.bg
Енчо
Илиев Енчев (367)
(Георги
Иванов Пешев
помощник-нотариус
по заместване)
987 77 88Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Шипченски проход № 47, ет. 2notarius703@gmail.com

e.enchev367@notary-chamber.bg
Евгения
Иванова Петрова (379)
(Теодора
Василева Грозданова
помощник-нотариус
по заместване)
0884/191 525

952 14 57

4831102
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
пл. Руски паметник, бул. Тотлебен 2, вх. А, партерnotarius379@abv.bg

e.petrova379@notary-chamber.bg
Ралица
Руменова Янкова (383)
(Румен
Руменов Янков
Помощник-нотариус)

873 65 72
Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
бул. Цариградско шосе 101, Бизнес център "Актив", ет. 2
rry383@abv.bg


r.yankova383@notary-chamber.bg
Антоанета
Христова Любенова (386)
963 14 10Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Евлоги Георгиев 32, ет. 1 над партерnot_toni@abv.bg

a.liubenova386@notary-chamber.bg
Андриян Балчев (391)
(Павлина
Спасова Шербетова
помощник-нотариус
по заместване)

0885 184145


0885 930077
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Отец Паисий № 17, ет. 1, офис 1
a_balchev@abv.bg


a.balchev391@notary-chamber.bg
Снежанка Василева
Велчева - Доганова (399)
(Цветина
Благомирова Карапанчева
помощник-нотариус)
931 04 59Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Христо Ботев 94, ет. 2
notariusdoganova@abv.bg


s.velcheva-doganova399@notary-chamber.bg
Любка Петрова
Сотирова - Евстатиева (400)
(София
Ангелова Евстатиева
помощник-нотариус)

953 03 95
Пн-Пт: 9:00-16:30
Съб-Сед: изход
бул. Христо Ботев 26, ет. 1 /над партер/, ап. 6
l_sotirova@abv.bg


l.sotirova-evstatieva400@notary-chamber.bg
Антоанета Итева (424)
0878556128
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. "Княгиня Мария Луиза" № 9-11, ет. 1, офис № 4notarius424iteva@abv.bg

a.iteva424@notary-chamber.bg
Елена
Иванова Запрянова (432)
02/983 43 07Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Георги Бенковски 35, ет. 1, партер
elenz@abv.bg


e.zapryanova432@notary-chamber.bg
Ангелина
Величкова Георгиева (437)
(Радослав
Йорданов Цеков
помощник-нотариус)

02 986 07 75


02 986 38 99

0888 99 40 68
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Любен Каравелов 68, партер
a_georgieva437@mail.bg


a.georgieva437@notary-chamber.bg
Ваня Вълчева
Карасанова - Тончева (444)
(Нели
Георгиева Каракашева
помощник-нотариус
по заместване)
0888/802350Пн-Пт: 10:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. „Княз Борис I“ № 156, ет. 1 – надпартерен, ап. 4notarius444@abv.bg

v.karasanova-toncheva444@notary-chamber.bg
Аделина Енчева
Илиева-Велинова (460)
(Мартин
Ангелов Манолов
помощник-нотариус
по заместване)
02/984 80 70Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб: 10:00-14:00
Сед: изход
бул. Фритъоф Нансен" № 15, партер
notary_460@abv.bg


a.ilieva-velinova460@notary-chamber.bg
Албена
Георгиева Шербанова (500)
(Мария
Христова Такова
помощник-нотариус
по заместване)
983 45 56Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул .Бачо Киро 4, партер
albena@notary500.com


sherbanova@abv.bg

a.sherbanova500@notary-chamber.bg
Станислав
Николов Филипов (508)
(Светла
Маринова Маринова
помощник-нотариус
по заместване)
963 27 21Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. "Христо Белчев"№ 7, ет. 3
notary.s.filipov@gmail.com


s.filipov508@notary-chamber.bg
Светлана
Добрева Клинкова (526)
(Станимир
Димчев Иванов
помощник-нотариус
по заместване)
865 04 78Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
кв. Лозенец, ул. Бисер 2
klinkova@mail.bg


s.klinkova526@notary-chamber.bg
Петьо
Цанев Петров (533)
02/981 80 20Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Фритьоф Нансен 29
notar533@abv.bg


p.petrov533@notary-chamber.bg
Нели
Русева Лукова (536)
(Стилияна
Николаева Ненова
помощник-нотариус
по заместване)
954 44 78Пн-Пт: 8:30-17:30
Съб-Сед: изход
бул. Цар Борис ІІІ 7, вх. А, ет. 1, офис 2nelilukova@abv.bg

n.lukova536@notary-chamber.bg
Людмила
Юревна Тенева (539)
(Кристиан
Димитров Тенев
помощник-нотариус
по заместване)
0889189191Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Христо Ботев № 23, ет. 1
lusi.teneva@abv.bg


l.teneva539@notary-chamber.bg
Евгения
Любенова Братоева (547)
(Борис
Ценимиров Братоев
помощник-нотариус)
981 68 53Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб: 10:30-13:30
Сед: изход
бул. „Eвлоги и Христо Георгиеви" № 89 А, ет. 2e_bratoeva@abv.bg

e.bratoeva547@notary-chamber.bg
Анна
Цочева Найденова (558)
(Стефан
Николаев Станев
помощник-нотариус
по заместване)
02 980 84 40

02 496 00 99

0884 44 51 52
Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ж.к."Младост 1",бул. „Александър Малинов", № 16, ет. 3, офис 1
notarnaydenova@abv.bg


a.naydenova558@notary-chamber.bg
Цветанка Михалова
Михова-Ангелова (562)
(Илиян
Василев Ризов
помощник-нотариус)
986 35 21Пн-Пт: 8:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Алабин 29, ет. 1, кант.1notary.mihova@gmail.com

ts.mihova-angelova562@notary-chamber.bg
Цветелина
Недялкова Гечева (594)
(Радослав
Красимиров Фидотов
помощник-нотариус
по заместване)
0878/594 234Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. "Шипченски проход" № 18, ет. 1, офис № 2office@notary-gecheva.bg

ts.gecheva594@notary-chamber.bg
Димитър
Атанасов Александров (595)
(Десислава
Ивова Сейрекова
помощник-нотариус)
878 00 00Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. „Гео Милев” 35/33 партер
notarius595@abv.bg

Десимира
Николова (609)
(Гергана
Ангелова Шопова
помощник-нотариус
по заместване)
0888/242 263

0889/515 009
Пн-Пт: 9:00-18:00
Съб-Сед: изход
бул. "Княз Ал. Дондуков Корсаков" № 15
notary609@abv.bg


d.nikolova609@notary-chamber.bg
Красимир
Георгиев Бележков (617)
(Елена
Георгиева Борисова
помощник-нотариус
по заместване)
029876645Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
кв. Красно село, ул. "Хубча" 2
notary.617@abv.bg


k.belejkov617@notary-chamber.bg
Иванка
Стоянова Пенова (620)
989 08 07Пн-Пт: 8:30-16:00
Съб-Сед: изход
бул. Александър Стамболийски 74, ет. 3, ап. 7
ipenova@abv.bg


i.penova620@notary-chamber.bg
Мирослава Великова
Димова-Савова (621)
(Нели
Стефанова Георгиева
омощник-нотариус
по заместване)

0888/441 104


02/950 81 93
Пн-Пт: 9:00-18:00
Съб-Сед: изход
бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 61, вх. Б, ет. 2
notarius621@abv.bg


m.dimova-savova621@notary-chamber.bg

legal@dir.bg
Садифе
Хамдиева Мехмедова (785)
(Георги
Димитров Нейков
помощник-нотариус
по заместване)
980 22 41Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. „Аксаков” 46, партерmilena.me@gmail.com

m.georgieva622@notary-chamber.bg
Мария
Георгиева Енева (627)
(Людмил
Емилов Енев
помощник-нотариус
по заместване)

980 86 60
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. „Алабин” 42, ет. 1, ап. 4m.eneva627@notary-chamber.bg

notarius_627@abv.bg
Христина
Илкова Влахова (628)
(Велислава
Йорданова Йорданова
помощник-нотариус
по заместване)
02 954 4271Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. "Цар Самуил" № 5, партер, ап. № 2
h_vlahova@abv.bg


h.vlahova628@notary-chamber.bg
Цвета Дечева (633)962 79 00Пн-Пт: 10:00-17:00
Съб-Сед: изход
жк. Лозенец, ул. „Якубица” 7Б, партерdechevats@abv.bg

ts.decheva633@notary-chamber.bg
Юлиан
Борисов Комсалов (646)
(Емил
Пламенов Димитров
помощник-нотариус
по заместване)
02/4420247

0889350247
Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Витоша № 72, ет. 2, ап. 6
julian_komsalov@abv.bg


yu.komsalov646@notary-chamber.bg
Минчо
Златанов Даскалов (693)
(Красимир
Георгиев Миленов
помощник-нотариус
по заместване)
0887 55 65 35Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Александър Стамболийски 40, ет. 1notadaskalov@mail.bg

m.daskalov693@notary-chamber.bg
Ина Илиева
Илиева-Живкова (701)
(Албена
Григорова Седефчева
помощник-нотариус
по заместване)

0887 972 974


02 987 28 46

02/9811243
Пн-Ср: 9:00-17:30
Чет: 9:00-13:30
Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. "Цар Асен" № 2 "б", ет. 1i.ilieva701@notary-chamber.bg
Николина
Георгиева Янчева (784)
02/4269201Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
р-н Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 12А, партерно ниво
nikolinayancheva784@gmail.com


n.yancheva784@notary-chamber.bg
Садифе
Хамдиева Мехмедова (785)
(Людмила
Георгиева Любомирова
помощник-нотариус
по заместване)
0885794891Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. "Позитано" № 32 - партер
notary.mehmedova@gmail.com


s.mehmedova785@notary-chamber.bg
Соня
Георгиева Николова (786)
(Гергана
Милкова Пешова
помощник-нотариус)

02/996 3707
Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. "Хан Крум" № 9
s.nikolova@notary.bg


s.nikolova786@notary-chamber.bg
Мария Димитрова
Лазарова-Евтимова (790)
0876/222249Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. „Хан Крум“ № 47, ет. 1
notary@notary-lazarova.com


m.evtimova790@notary-chamber.bg
Албена
Щилянова Наумова (002)
(Анна
Щилиянова Бояджиева
помощник-нотариус)
981 40 88-ул. Славянска 22, ет. 3, ап. 8not002@abv.bg

a.naumova002@notary-chamber.bg
Антони
Велков Гетов (031)
(Милена
Димова Тодорова
помощник-нотариус)
989 04 32-бул. Васил Левски 58А, ет. 1, ап. 1antonigetov@gmail.com

a.getov031@notary-chamber.bg
Анушка Стоянова
Златанова-Илчева (034)
(Иво
Иванов Болоджев
помощник-нотариус
по заместване)
866 10 21-ул. Милин Камък 21, ет. 1
a_ilcheva@mail.bg


a.zlatanova-ilcheva034@notary-chamber.bg
Димитър
Иванов Танев (041)
(Ани
Георгиева Груева
помощник-нотариус
по заместване)
9864017-ул. Струмица 8
tanevn@abv.bg


d.tanev041@notary-chamber.bg
Стойка Владиславова
Костевска-Пашова (045)
988 02 25-ул. Славянска 19, ет. 3, ап. 28stoika_pashova@abv.bg

s.kostevska-pashova045@notary-chamber.bg
Даниела
Стоянова Груева (048)
987 13 43-бул. Васил Левски 13, вх. В, ет. 2, ап. 18
grueva_notary@abv.bg


d.grueva048@notary-chamber.bg
Даниела Петрова
Комсалова-Илиева (049)

9800588


9816827

9872976
-бул. Патриарх Евтимий 13, ет. 2 първи надпартерен
komsalova@abv.bg


d.komsalova-ilieva049@notary-chamber.bg
Ирина Темелакиева
Радева-Николова (051)
9800588

9816827

9872976
-бул. Патриарх Евтимий 13, ет. 2 първи надпартерен
irina60radeva@abv.bg


i.radeva-nikolova051@notary-chamber.bg
Елена
Емилова Еленкова (052)
986 60 83-ул. Граф Игнатиев 28, вътрешна къща, ет. 2elenaelenkova@hotmail.com

e.elenkova052@notary-chamber.bg
Иванка
Съйкова Гетова (054)
987 26 15-ул. Граф Игнатиев 54, eт. 2-
Валентина
Стоянова Ангелова (055)
987 38 16-бул. Васил Левски 26, партер
angelova.v2@gmail.com


v.angelova055@notary-chamber.bg
Поелина
Георгиева Тихова (056)
(Даниела
Иванова Димитрова
помощник-нотариус
по заместване)

981 82 45
-бул. Христо Ботев 28, ет. 2, ап. 3
poelina_t@yahoo.com


p.tihova056@notary-chamber.bg
Ваня
Видева Кайтазка (066)
(Анита
Анатолиева Желева
помощник-нотариус)
986 77 20-пл. Райко Даскалов 3, ет. 1
v_kaytazka@abv.bg


notary_regalia@abv.bg

v.kaytazka066@notary-chamber.bg
Валентина
Милчева Механджийска (074)
(Мира
Бориславова Глосова
помощник-нотариус
по заместване)

963 31 83
-бул. Драган Цанков 12-16, ет. 1 офис № 3А
notary074@gmail.com


v.mahandjiyska074@notary-chamber.bg
Диана
Христова Чакърова (075)
(Надежда
Миленова Чакърова
помощник-нотариус)

02/980 75 30


02/442 75 80
-ул. Узунджовска № 7-9, ет. 3, офис № 7
notary75@hotmail.com


d.chakarova075@notary-chamber.bg

notary75@abv.bg
Чайка
Стефанова Бележкова (077)
(Калин
Георгиев Бележков
помощник-нотариус)
988 33 58-бул. Витоша 19, ет. 2
belezhkova@abv.bg


ch.belejkova077@notary-chamber.bg
Румяна Иванова
Радева-Ряпова (104)

832 71 87
-бул. Христо Ботев 159R_Radeva@abv.bg

r.radeva104@notary-chamber.bg
Румяна
Атанасова Енева (106)
986 77 20-пл. Райко Даскалов 3, ет. 1
notary_ek@abv.bg


notary_regalia@abv.bg

r.eneva106@notary-chamber.bg
Красимир
Атанасов Спасов (111)
(Надежда
Димитрова Спасова
помощник-нотариус
по заместване)
988 87 53

02 989 58 19
-бул. Витоша 1 А, Търговски дом, ет. 2, кантори 265 и 266spasovnotar@gmail.com

k.spasov111@notary-chamber.bg
Димитър
Радков Димитров (117)
987 31 07-ул. Ген. Паренсов 37, вх. А, ет. 1 /надпартерен/, ап. 5
notdimitrov@abv.bg


d.dimitrov117@notary-chamber.bg
Борислава
Михайлова Налбантова (142)
(Мартин
Чавдаров Сутински
помощник-нотариус)
963 27 22-бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 73А, ет. 1, над партер
nalbantova111@abv.bg


b.nalbantova142@notary-chamber.bg
Лили
Асенова Лакова (151)
943 40 38-бул. "Никола Вапцаров" № 53 Б, сграда "Мандарин офис център", офис № 1 Б
lililakova@abv.bg


l.lakova151@notary-chamber.bg
Силвия
Ангелова Ганева (185)

986 74 41


986 12 31

0888506004
-бул. Витоша 64, ет. 1 надпартерен, ап. 3sisisa@abv.bg

s.ganeva185@notary-chamber.bg
Елка
Костадинова Илиева (207)
(Надка
Петрова Спасова
помощник-нотариус
по заместване)
944 35 44-ул. Шейново 4 Б, ет. 1, над партер
elka_ilieva_2003@abv.bg


e.ilieva207@notary-chamber.bg
Маргарита Кирилова
Киронова - Перусанова (236)
(Силвия Вили
Дойкова-Толева
помощник-нотариус
по заместване)
980 58 14

981 62 82

(+359 ) 884 116 538
-бул. Витоша 52, ет. 3, ап. 8
legal@perusanovi.com


m.kironova-perusanova236@notary-chamber.bg
Валентина
Любенова Балева (259)
(Петя
Викторова Тодорова
помощник-нотариус)
988 81 98-ул. Стефан Караджа 11, вх. Б, ет. 4
vbaleva@abv.bg


v.baleva259@notary-chamber.bg
Анета
Цветкова Томова (261)
952 23 80-ул. Ген. Скобелев 54, ет. 1
notar_tomova@lawyer.bg


a.tomova261@notary-chamber.bg
Валентина
Стоянова Алексова (262)
980 04 27-бул. Александър Стамболийски 24, партерv.alexova@abv.bg

v.aleksova262@notary-chamber.bg
Йонко
Христов Литовски (263)
(Христиана
Йонкова Литовска
помощник-нотариус
по заместване)
981 50 68-бул. Патриарх Евтимий 2 А, вх. А, ет. 2litovski263@abv.bg

yo.litovski263@notary-chamber.bg
Дарина
Колева Стойкова (267)
(Стефан
Димитров Стойков
помощник-нотариус)
02/981 63 43-ул. Сердика № 18, ет. 1notarius.stoykova@gmail.com

d.stoykova267@notary-chamber.bg
Веселина
Георгиева Връблянска (268)
(Тихомир
Митков Генчев
помощник-нотариус
по заместване)
0884 003 849-ул. Неофит Рилски 1, ет. 1, ап.1
vrablianska@abv.bg


v.vrablyanska268@notary-chamber.bg
Весела
Новимова Ивчева (271)
(Николай
Атанасов Писаров
помощник-нотариус
по заместване)
02/988 84 61

02/988 84 62
-ул. "Позитано" № 32, ет. 1
ivcheva@abv.bg


v.ivcheva271@notary-chamber.bg
Габриела Александрова
Йорданова - Даскалова (343)
(Цветелина
Иванова Колева
помощник-нотариус
по заместване)
981 41 66-ул. Ангел Кънчев 8, ет. 2g.iordanova@mail.bg

g.yordanova-daskalova343@notary-chamber.bg
Слава
Иванова Пилякова (344)
(Симеон
Кузманов Кузманов
помощник-нотариус
по заместване)
986 40 33-ул. Любен Каравелов 30, ет. 1
piliakova@abv.bg


s.pilyakova344@notary-chamber.bg
Радостина
Тодорова Тянкова (348)
(Петя Георгиева
Петрова-Белева
помощник-нотариус
по заместване)
988 43 17-ул. Граф Игнатиев 22, партерnotar348@gmail.com

r.tyankova348@notary-chamber.bg
Ивайло
Атанасов Иванов (384)
(Гергана
Георгиева Гуляшка
помощник-нотариус
по заместване)
950 05 35-бул. Христо Ботев 18, 1 надпартерен етажoffice@notary-ivanov.bg
Мариана
Велиславова Кадънкова (425)
(Гергана
Тончева Стефанова
помощник-нотариус
по заместване)
952 16 62-бул. Скобелев 16, вх. А, партер
mkadankova@gmail.com


m.kadankova425@notary-chamber.bg
Лилия Тодорова
Александрова - Христова (427)
987 07 97

980 55 87
-ул. 6-ти септември 12, ет. 2alexandrova.lilia@gmail.com

l.alexandrova-hristova427@notary-chamber.bg
Здравко
Иванов Тончев (438)
(Емилия Георгиева
Трайкова-Димитрова
помощник-нотариус
по заместване)
981 29 44-ул. Христо Белчев 2, ет. 3marba@abv.bg

z.tonchev438@notary-chamber.bg
Евгения
Любомирова Хаджимаринова (447)
989 98 64-бул. Александър Стамболийски 53, ет. 2
kantora53@abv.bg


e.hadjimarinova447@notary-chamber.bg
Мария Маринова
Михова - Рашкова (504)
(Виктор
Сергеев Велев
помощник-нотариус
по заместване)
986 10 56-бул. Васил Левски 49, ет. 1, ап. 5mrashkova@abv.bg

m.mihova-rashkova504@notary-chamber.bg
Богдана
Красимирова Бъчварова (515)
(Цвета
Красимирова Матова
помощник-нотариус
по заместване)
0888 237 700

980 53 93
-ул. "Хан Аспарух" № 41, партер
bbachvarova@yahoo.com


bbachvarova@abv.bg

b.bachvarova515@notary-chamber.bg
Антония
Василева Попова (530)
(Мария
Димитрова Еленкова
помощник-нотариус)
980 67 60

987 25 79
-бул. Патриарх Евтимий 54, партер
ant.popova@abv.bg


a.popova530@notary-chamber.bg
Радка Петкова
Георгиева-Дянкова (635)
981 97 28-ул. "Денкоглу" 13, ет. 2
r.diankova@abv.bg


r.georgieva-dyankova635@notary-chamber.bg
Георги
Илиев Георгиев (637)
(Анна Бойкова
Василева-Божинова
помощник-нотариус
по заместване)
985 21 01-ул. "Граф Игнатиев" 1, ет. 1, ап.1
notarius637@abv.bg


g.georgiev637@notary-chamber.bg
Аксения
Милкова Монова (015)
(Людмила
Лилянова Сиракова
помощник-нотариус)
981 56 24-ул. Солунска 16, ет. 1, ап. 3-
axenia_monova@abv.bg


axenia@bol.bg

a.monova015@notary-chamber.bg
Светлана Димитрова
Бобчева-Миленкова (050)
(Стамен
Тодоров Карабинов
помощник-нотариус)
988 48 08-бул. Васил Левски 82, вх. В, партер-
sbmilenkova@abv.bg


s.bobcheva-milenkova050@notary-chamber.bg
Светлана
Зафирова Златарова (150)
(Стояна
Атанасова Хаджиева
помощник-нотариус
по заместване)
865 10 94-ул. Христо Смирненски 50-
sv_zlatarova@abv.bg


s.zlatarova150@notary-chamber.bg
Виолета Атанасова
Петрова - Иванова (206)
981 97 28-ул. Денкоглу 13, ет. 2, ап. ср.-vp_ivanova@abv.bg

v.petrova-ivanova206@notary-chamber.bg
Диана
Димчева Танева (264)
(Филип
Емилов Танев
помощник-нотариус
по заместване)

02/983-95-18


02/983-22-76

0888 70 54 09
-бул. Княз Дондуков 25, надпартерен етаж-
not264@abv.bg


d.taneva264@notary-chamber.bg
Николай
Георгиев Гочев (276)
(Василена
Юри Стоименова
помощник-нотариус
по заместване)
0896680762бул. "Царица Йоана", бл. 962, магазин 2-gochev.notary@abv.bg

n.gochev276@notary-chamber.bg
Михаил
Йорданов Воденичарски (292)
865 74 39-ул. Неразделни 14, ет. 1, ап. 1-
m.vodenicharski@mail.bg


m.vodenicharski292@notary-chamber.bg
Женя
Йорданова Джикова (328)
980 43 32-бул. Патриарх Евтимий 24, партер-
notariusdjikova@gmail.com


j.djikova328@notary-chamber.bg
Иво
Сашев Попов (345)
851 33 75-бул. Генерал Скобелев 53, ет. 2, ап. 4-
ivopopov31@yahoo.com


i.popov345@notary-chamber.bg
Лилия Христова
Бояджиева - Субева (375)
0889/100 627-Фредерик Жолио Кюри 9, вх. Б, ет. 2-
lilyboj@abv.bg


l.boyadjieva-subeva375@notary-chamber.bg
Светлин
Димитров Микушински (389)
(Антоанета
Василева Динкова
помощник-нотариус
по заместване)
931 65 67-бул. Стефан Стамболов 19, ет. 1, ап. 2-
mikushinski@abv.bg


s.mikushinski389@notary-chamber.bg
Петя
Александрова Димова (711)
(Гергана
Петрова Буюклиева
помощник-нотариус
по заместване)
+359 88 44 80 707

+359 2 852 85 51

+359 2 95494 93
-бул. "Македония" № 6, ет. 1 - надпартерен-p.dimova711@notary-chamber.bg

adnotary@abv.bg
Виолета
Пламенова Ангелова (789)
(Маргарита
Стоянова Пеева
помощник-нотариус)
0877/900444-р-н Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 95, ет. 2, офис № 1 и 2 а-
notarius.angelova789@gmail.com


v.angelova789@notary-chamber.bg

Какво трябва да знаете, преди да посетите нотариус в София?

На първо място, клиентът трябва да остане спокоен. Независимо от ситуацията, винаги можете да разчитате на квалифицирана помощ при решаването на всеки въпрос. Всяко действие на нотариуса се извършва само в правната област.

Преди да посетите нотариуса трябва да бъдат правилно подготвени. Първото нещо е да се съберат наличните документи относно инцидента или обстоятелствата. Ако посещението на нотариуса като част от приемането на наследството, тогава е необходимо да се напише в листа пълен списък на възможните наследници по закон, както и да се разбере по най-голяма причина:

 • Тяхното място на пребиваване и точната сегашна възраст;
 • Списък на имуществото, принадлежащо на наследник;
 • Възможността за лично присъствие на членовете на наследствения отдел при нотариуса в определеното време.

Съвети преди да се свържете с нотариус

Посещението на нотариус за мнозина е стресираща процедура, така че няма да е излишно да донесете бутилка вода и някои хапчета, в случай че внезапно стане лошо.
Има ли допълнителни услуги за нотариуса и какво са:

 1. Нотариусът може да предостави допълнителни услуги, за които се извършва отделно плащане. Тези действия не са свързани с нотариуса, а се считат за технически служби, включително заплатите на участващите експерти;
 2. Ако говорим за безплатна нотариална помощ, тя е само за тези, които имат увреждане от 1-2 група, са в статут на участник във военни действия или имат награда за специални услуги на отечеството;
 3. Нотариусът не е изключение от правилото, когато кандидатът не може самостоятелно да посети служебно нотариуса. Необходимо е да се организира домашен пътуване предварително по телефона, както и условията на планираната среща.

Like this post? Please share to your friends:
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: