Нотариуси Русе

нотариус каталог

 1. Какви услуги предоставя нотариусът
 2. Цената на нотариални услуги
 3. Контакти и адреси нотариуси
 4. Какво трябва да знаете преди да отидете при нотариус
 5. Съвети преди да се свържете с нотариус

Нотариус е юридическо лице, което е получило специализирано образование и има разрешение от държавни органи да провеждат нотариална практика. Нотариусите в България предоставят на клиентите разнообразни услуги: при изготвянето на документация, приложения, проверка на оригинали, както и копия. В областта на дейността се оказва помощ и при уреждането на правни спорове и конфликти на населението на досъдебните етапи. Всички действия на нотариусът трябва да бъдат придружени от подпис и печат.

Какви услуги предоставя нотариусът на Русе?

Помощта на нотариус може да се изисква в редица аспекти на живота. Квалифицирани услуги, които са законосъобразни, правят следния списък:

 • Проверка на достоверността на договора за продажба, заем, лизинг, замяна на имущество;
 • Потвърждаване на брачен договор с предизвестие от двете страни при условия;
 • Успокоение на оригиналните подписи върху различни видове декларации и присместници;
 • Преводи от национален на чужд език и обратно;
 • Временно, сигурно съхранение на надеждни документи;
 • Налагане и премахване на забрани за иззети имоти;
 • Проверка на копия от документи, дубликати и декларации;
 • Доказателства на определено място (проверка на фактите);
 • Изискате информацията и документите, необходими за сключване на сделката;
 • Издаване на удостоверения за право на наследствено имущество;
 • Осъществяване и убеждаване на завещания или дарения.

Цената на услугите на нотариуси в Русе

Ако е необходимо да се нотариализират документите, придружаващи различни сделки, например за покупко-продажба на недвижими имоти, трябва да се разбере какви са цените за нотариусните услуги в Русе:

Нотариални такси, които са задължителни, варират от 20 до 1500 лв. Някои услуги се заплащат като процент от размера на обекта, посочен в нотариалния акт, който е от 0,1% до 1,5%, в зависимост от местоположението на въпросния имот. Но в същото време трябва да се вземат предвид някои точки:

 1. Нотариални данъци зависят от спешността на процедурата за регистрация или възстановяване;
 2. Максималната цена на нотариална услуга не може да надвишава 6 000 лева;
 3. Осигуряване на договора за покупко-продажба на недвижим имот, нотариусът допълнително начислява държавните задължения за въвеждане на закона в единна електронна база данни.

Прогнозни разходи за нотариални услуги

ИмеЦена
Завещаниетоот 50 лева
Удостоверение за тръстот 15 лева
Договори за покупка и продажба на недвижими имотиот 90 лева
Ипотека митоот 60 лева
Оценка на недвижимите имотиот 120 лева

Списък на нотариусите на Русе и информация за контакт

По-долу е даден списък на всички практикуващи нотариуси на Русе: адреси, телефонни номера за връзка, работни графици. Избирайки най-близкия специалист, можете незабавно да се свържете с него за помощ и съвет.

Пълно име на нотариусТелефонРазписаниеАдресНотариус на картатаE-mail
Пеню
Любенов Шилков 215
(Весела
Борисова Иванова
помощник-нотариус
по заместване)
082/83 43 60

Пн-Пт: 8:30-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Муткурова 35, вх. Б, партер
shilkov215@abv.bg


p.shilkov215@notary-chamber.bg
Румяна
Цанева Падалска 217
(Даниела
Стефанова Добрева
помощник-нотариус
по заместване)
082/871 129

082/83 02 10

Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Л. Пипков 4, ет. 1r.padalska217@notary-chamber.bg

rumyanapadalska@gmail.com
Кремена Йорданова
Петкова - Груева 218
(Мариела Лъчезарова
Груева-Петкова
помощник-нотариус
по заместване)
082/822 912

Пн-Пт: 8:30-17:30
Съб: 10:30-12:30
Сед: изход
ул. "Духовно възраждане" № 21, вх. А, ет. 1, обект № 5
kremena_n@abv.bg


k.petkova-grueva218@notary-chamber.bg
Петя
Дечева Трендафилова 220
(Десислава
Дончева Любенова
помощник-нотариус
по заместване)
082/83 41 85

Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. П. Д. Петков № 9А, ет. 2, офис № 5
not220_ruse@abv.bg


p.trendafilova220@notary-chamber.bg
Георги
Любенов Георгиев 221
(Нели
Петрова Узунова
помощник-нотариус
по заместване)
082/823 238

Пн-Пт: 8:30-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Пирот 5, ет. 2n.k221@abv.bg

g.georgiev221@notary-chamber.bg
Албена
Тодорова Александрова 304
(Мария
Иванова Божанова
помощник-нотариус
по заместване)
082/822 767

Пн-Пт: 9:00-16:00
Съб-Сед: изход
пл. Света Троица 2, вх. Б, ет. 2, ап. 9
albena_aleksandrova@abv.bg


a.aleksandrova304@notary-chamber.bg
Веселина
Тодорова Андреева 357
(Николай
Стефанов Ганчев
помощник-нотариус
по заместване)
0898/448446

Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Цар Освободител 8veselinaandreeva55@gmail.com

v.andreeva357@notary-chamber.bg
Иглика
Йорданова Кирилова 618
(Елвира
Владимирова Николова
помощник-нотариус
по заместване)
082/839 072

Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Фердинанд № 34, ет. 1iglika-kirilova@notary-rousse.com

iglika_k@mail.bg

i.kirilova618@notary-chamber.bg
Адриана
Георгиева Филчева 629
(Цветан
Георгиев Филчев
помощник-нотариус
по заместване)
082/822 834

Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб: 10:00-12:00
Сед: изход
ул. Вардар, № 6, партер, офис № 1
a_filcheva@abv.bg


a.filcheva629@notary-chamber.bg
Теменужка
Миланова Козарева 751
(Детелина
Петрова Забунова
помощник-нотариус
по заместване)

0 9999 999 22


Пн-Пт: 8:30-17:30
Съб: 10:00-15:00
Сед: изход
ул. "Плиска" № 52, бл. "ДАВ 2", партер, обект № 2
notariuskozareva@abv.bg


t.kozareva751@notary-chamber.bg
Танчо
Недялков Танчев 762
(Милена Йовкова
Петрова-Тодорова
помощник-нотариус
по заместване)
0889 954 548

Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. "Цар Фердинанд" № 32, ет. 0, офис №1
notarius762@gmail.com


t.tanchev762@notary-chamber.bg
Константин
Иванов Касабов 412
0899/924544

-ул. Александровска 87, бл. Алеко, ет. 2, ап. Аnotarius412_kasabov@abv.bg

k.kasabov412@notary-chamber.bg
Галина
Иванова Филипова 414
Даниела
(Георгиева Шахънова
помощник-нотариус
по заместване)
082/83 42 68

-пл. Света Троица 15-01, ет. 1, офис № 1
filipova8@abv.bg


g.filipova414@notary-chamber.bg
Албена
Стефанова Маркова 433
(Кристина
Иванова Ангелова
помощник-нотариус
по заместване)
082/82 45 95

-ул. Кирил Старцев 3, ет. 1-офис 1 и ет. 2-офис 3notarius433@abv.bg

a.markova433@notary-chamber.bg
Любен
Пенев Шилков 624
(Емилия
Николаева Христова
помощник-нотариус
по заместване)
082/50 70 92

-ул. "Александровска" № 26, ет. 2, офис № 2lshilkov@abv.bg

l.shilkov624@notary-chamber.bg
Румяна
Петрова Лечева 625
(Иван
Светлозаров Христов
помощник-нотариус
по заместване)
082/832 357

-ул. Църковна независимост № 3, ет. 0-партер
notarius_lecheva@abv.bg
Стефан
Маринов Варамезов 632
(Христо
Иванов Бонев
помощник-нотариус
по заместване)

082/507068


-бул. "Цар Фердинанд" № 17, вх. Б, ет. 1, ап. 1notary.varamezov@abv.bg

s.varamezov632@notary-chamber.bg
Веселина
Руменова Димитрова 678
0885376652

-ул. "Духовно възраждане" № 21, ет. 1, офис № 2
vrdimitrova@abv.bg


v.dimitrova678@notary-chamber.bg
Силвия
Петкова Калчева 630

082/82 31 48


-ул. Олимпи Панов 14, вх. 1, ет. 2, офис № 5-
skalcheva@mail.bg


s.kalcheva630@notary-chamber.bg
Жанета
Петрова Георгиева 219
(Елиза Руменова
Чолакова-Димитрова
помощник-нотариус
по заместване)
082/82 31 48

-ул. Олимпи Панов 14, АТЦ "ЕВАС", ет. 2 офис 5-
jgeorgieva@mail.bg


j.georgieva219@notary-chamber.bg

Какво трябва да разберете, преди да посетите нотариус в Русе?

Всяка ситуация, която води клиента към нотариус винаги има решение. Професионален нотариус предоставя компетентна помощ в правната област, той никога няма да навреди на клиентите с действията си, да подкрепи и да вземе участие, да покаже най-оптималните начини в действията.

Преди да посетите нотариуса трябва да бъдат правилно подготвени. Първото нещо е да се съберат наличните документи относно инцидента или обстоятелствата. Ако посещението на нотариуса като част от приемането на наследството, тогава е необходимо да се напише в листа пълен списък на възможните наследници по закон, както и да се разбере по най-голяма причина:

 • Тяхното място на пребиваване и точната сегашна възраст;
 • Списък на имуществото, принадлежащо на наследник;
 • Възможността за лично присъствие на членовете на наследствения отдел при нотариуса в определеното време.

Съвети преди да се свържете с нотариус

Посещението на нотариус за мнозина е стресираща процедура, така че няма да е излишно да донесете бутилка вода и някои хапчета, в случай че внезапно стане лошо.
Има ли допълнителни услуги за нотариуса и какво са:

 1. Нотариусът може да предостави допълнителни услуги, за които се извършва отделно плащане. Тези действия не са свързани с нотариуса, а се считат за технически служби, включително заплатите на участващите експерти;
 2. Ако говорим за безплатна нотариална помощ, тя е само за тези, които имат увреждане от 1-2 група, са в статут на участник във военни действия или имат награда за специални услуги на отечеството;
 3. Нотариусът не е изключение от правилото, когато кандидатът не може самостоятелно да посети служебно нотариуса. Необходимо е да се организира домашен пътуване предварително по телефона, както и условията на планираната среща.

Like this post? Please share to your friends:
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: