Нотариуси Пловдив

нотариус каталог

 1. Какви услуги предоставя нотариусът
 2. Цената на нотариални услуги
 3. Контакти и адреси нотариуси
 4. Какво трябва да знаете преди да отидете при нотариус
 5. Съвети преди да се свържете с нотариус

Нотариус е юридическо лице със задължително висше образование, което може да работи в държавна или търговска нотариална служба. Предпоставка за практика е наличието на лиценз за дейност. Разрешителното дава право да извършва всички съответни действия, да предоставя услуги на населението, да удостоверява документация, да разрешава спорове и конфликти в досъдебна заповед. Всички действия от правен характер, нотариусът уверява с личен подпис и печат.

Какви услуги предоставя нотариусът на Пловдив?

Помощта на нотариус може да се изисква в редица аспекти на живота. Квалифицирани услуги, които са законосъобразни, правят следния списък:

 • Проверка на достоверността на договора за продажба, заем, лизинг, замяна на имущество;
 • Потвърждаване на брачен договор с предизвестие от двете страни при условия;
 • Успокоение на оригиналните подписи върху различни видове декларации и присместници;
 • Преводи от национален на чужд език и обратно;
 • Временно, сигурно съхранение на надеждни документи;
 • Налагане и премахване на забрани за иззети имоти;
 • Проверка на копия от документи, дубликати и декларации;
 • Доказателства на определено място (проверка на фактите);
 • Изискате информацията и документите, необходими за сключване на сделката;
 • Издаване на удостоверения за право на наследствено имущество;
 • Осъществяване и убеждаване на завещания или дарения.

Цената на нотариални услуги в Пловдив

Преди да използвате услугите на нотариус, например, за провеждане на сделка за покупко-продажба на земя, недвижими имоти, е важно да разберете какви цени за нотариусни услуги в Пловдив:

Нотариални такси, които са задължителни, варират от 20 до 1500 лв. Някои услуги се заплащат като процент от размера на обекта, посочен в нотариалния акт, който е от 0,1% до 1,5%, в зависимост от местоположението на въпросния имот. Но в същото време трябва да се вземат предвид някои точки:

 1. Нотариални данъци зависят от спешността на процедурата за регистрация или възстановяване;
 2. Максималната цена на нотариална услуга не може да надвишава 6 000 лева;
 3. Осигуряване на договора за покупко-продажба на недвижим имот, нотариусът допълнително начислява държавните задължения за въвеждане на закона в единна електронна база данни.

Прогнозни разходи за нотариални услуги

ИмеЦена
Завещаниетоот 50 лева
Удостоверение за тръстот 15 лева
Договори за покупка и продажба на недвижими имотиот 90 лева
Ипотека митоот 60 лева
Оценка на недвижимите имотиот 120 лева

Данни за контакт на нотариусите Пловдив

Информацията по-долу е удобно разположена в таблицата, която показва адресите на офисите, телефонните номера и работните графици на нотариусите в Пловдив. Избирайки най-близкия нотариус, можете да се свържете с него и да получите съвет по въпроси от интерес.

Пълно име на нотариусТелефонРазписаниеАдресНотариус на картатаE-mail
Светлана
Ганчева Кирилова 001
(Анита
Павлова Стоянкина
помощник-нотариус
по заместване)

032/65 08 31
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Райко Даскалов 71, ет. 1
s.kirilova@sadina.com


s.kirilova001@notary-chamber.bg
Иванка Георгиева Геориева 791


032588886
Пн-Пт: 9:00-17:00
Работи и в събота.
ул. Йоаким Груев 15а
, Партер
i.georgieva791@notary-chamber.bg

notar791@abv.bg
София Иванова Пашева 746


896 000 746
Пн-Пт: 9:00-17:00
Работи и в събота.
ул. „Иван Вазов“ 51sofia_pascheva@abv.bg

notary@pasheva.com
Нина Генова
Добчева-Калчева 036
(Божидар
Данаилов Михайлов
помощник-нотариус)

032/624 272
Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Шести септември 169, ет. 3, ап. 21notary036@abv.bg

n.dobcheva-kalcheva036@notary-chamber.bg
Веселина
Бойчева Благоева 057
(Маргарита
Петрова Станчева
помощник-нотариус
по заместване)

032/62 31 67
-ул. Георги Бенковски 19
vbblagoeva@abv.bg


v.blagoeva057@notary-chamber.bg
Таня
Радева Дойчинова 072
(Иван
Георгиев Клинчев
помощник-нотариус
по заместване)

032626733
Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Йоаким Груев 15 Аnotarius072@abv.bg

t.doychinova072@notary-chamber.bg
Светла
Иванова Йорданова 131

032/62 02 67
-ул. Райко Даскалов 67me@svetlayordanova.com

s.yordanova131@notary-chamber.bg
Донка Солакова 135
+35932651371
-бул. „6-ти Септември“ 156, ет. 1 ап. 1-
Кольо
Сотиров Димов 136
(Дарина
Николова Недялкова
помощник-нотариус
по заместване)
032/62 82 82Пн-Пт: 9:00-16:30
Съб-Сед: изход
ул. Петко Каравелов 36notarius136@abv.bg

k.dimov136@notary-chamber.bg
Дарина Нойкова 144
+35932623142
---
Меглена Илиева
Ангелова-Цацарова 155
(Мария
Йорданова Кренчева
помощник-нотариус)

032/ 62 03 41
-ул. Опълченска 24, ет. 1
tsatsarova_m@abv.bg


m.tsatsarova155@notary-chamber.bg
Адела Бузи
Кац-Бояджиева 171
(Евгения
Тодорова Тодорова
помощник-нотариус
по заместване)

032/62 03 10
-ул. 4-ти януари 34, Аadelakatz@abv.bg

adela.katz171@notary-chamber.bg
Светлана Иванова
Резашка-Запрянова 179
(Асен
Антониев Запрянов
помощник-нотариус
по заместване)

032/26 46 70
Пн-Пт: 9:00-18:00
Съб-Сед: изход
бул. 6-ти септември 152,ет. 2, офис 2-2А
s_zaprianova_notarius179@abv.bg


s.rezashka-zapryanova179@notary-chamber.bg
Павлина
Андонова Петрова 186
(Николай
Тодоров Петров
помощник-нотариус
по заместване)

032/275 462
-ул. Хан Кубрат 1, ет. 4, офис 407, Делови Център Пловдив
niknota@abv.bg


p.petrova186@notary-chamber.bg
Теодора
Илиева Кашилска 227
(Златка
Димитрова Арнаудова
помощник-нотариус
по заместване)

032/650 630
Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Райко Даскалов 48, ет. 1t_ka6ilska@abv.bg

t.kashilska227@notary-chamber.bg
Мария
Димитрова Петкова 228

032/62 12 15
Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Христо Ботев 82, ет. 7
notar.petkova@gmail.com


m.petkova228@notary-chamber.bg
Неделка Сава
Хаджиставрева-Стойкова 229
(Стефка
Петрова Дойчинска
помощник-нотариус
по заместване)

032/638 295
Пн-Пт: 9:30-17:00
Съб-Сед: изход
бул. 6-ти септември 146, ет. 1, ап. 2nota229@abv.bg

n.hadjistavreva229@notary-chamber.bg
Иван
Михайлов Иванов 230
(Теодора
Иванова Иванова
помощник-нотариус)

0889244199
-бул. "Руски" № 17-29, ет. -1ivanov_notary230@abv.bg

i.ivanov230@notary-chamber.bg
Стойко
Петров Проданов 231
(Йовка
Георгиева Трендафилова
помощник-нотариус)

032/96 85 84
Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Белград 14, ет. 2, офис 4
stoinot@abv.bg


s.prodanov231@notary-chamber.bg
Бистра
Милкова Тонева 233
(Златка
Станева Синекчийска
помощник-нотариус
по заместване)

032/26 23 30
Пн-Пт: 8:30-17:30
Съб-Сед: изход
ул. Христо Г. Данов № 19, ет. 2
b_toneva@yahoo.com


b.toneva233@notary-chamber.bg
Сергей
Христов Пройчев 326
(Диана
Иванова Делчева
помощник-нотариус
по заместване)

032 621765
-ул. Хан Кубрат 8, ет. 5, ап. 17
sergeyproychevnot@abv.bg


s.proychev326@notary-chamber.bg
Росица
Стоянова Танчева 341
(Ирина
Генова Найденова
помощник-нотариус
по заместване)
032/ 26 65 43


0885 513 391
-ул. Йоаким Груев 36, ет. 1
notarius.t@gmail.com


r.tancheva341@notary-chamber.bg
Даниела
Нейчева Апостолова 368
(Янко
Иванов Мичев
помощник-нотариус)

032/62 55 44
Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
бул. 6-ти септември 158, ет. 1, ап. 2not_apostolova@abv.bg

d.apostolova368@notary-chamber.bg
Жанета
Неделчева Нанева 457
(Петя
Ангелова Георгиева
помощник-нотариус
по заместване)

032/630 321
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Марица 69 партерnotary_457@abv.bg

j.naneva457@notary-chamber.bg
Нели
Михайлова Белева 461
(Димко
Русилов Николов
помощник-нотариус)

032/62 82 81
Пн-Пт: 9:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. "Петър Парчевич" № 5 - партер
not_beleva@abv.bg


n.beleva461@notary-chamber.bg
Веселин
Йорданов Петров 466
(Ваня
Димитрова Петрова
помощник-нотариус
по заместване)

032/66 84 66
-ул. Христо Данов 15, ет. 1
notary_466@yahoo.com


v.petrov466@notary-chamber.bg
Карамфилка
Димитрова Балабанова 468
(Калоян
Данчев Фералиев
помощник-нотариус
по заместване)

032/96 89 96
-ул. Ибър 19, ет. 1, офис 1notar_klavkova@yahoo.com

k.klyavkova468@notary-chamber.bg
Светлозар
Иванов Йорданов 470
(Светлана
Велинова Маринова
помощник-нотариус
по заместване)

032/62 12 04
Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Райко Даскалов 69, ет. 2
notary_470@abv.bg


s.yordanov470@notary-chamber.bg
Катерина
Петрова Антонова 472
(Вяра
Иванова Титова
помощник-нотариус
по заместване)
032/62 58 41-бул. Шести септември № 152, ет.1, офис 1-1Б
kat.antonova@gmail.com


k.antonova472@notary-chamber.bg
Мина
Иванова Стоилова 473
(Маргарита
Димитрова Белчева
помощник-нотариус
по заместване)

032/62 48 78
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Петко Каравелов 30, ет. 2
mina_s7@yahoo.com


m.stoilova473@notary-chamber.bg
Лиляна
Христосова Тинкова 475
(Надежда
Маринова Дончева
помощник-нотариус
по заместване)

032/66 43 93
Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Четвърти януари 38tinkova@abv.bg

l.tinkova475@notary-chamber.bg
Петър
Тодоров Михов 476
(Илияна
Янкова Михайлова
помощник-нотариус
по заместване)

032 333700
-ул."Хан Кубрат" № 1, Делови център "Пловдив", партерnotary_mihov@abv.bg

p.mihov476@notary-chamber.bg
Мариана Минчева
Пиперкова - Атанасова 483
(Ваня
Михайлова Генчева
помощник-нотариус
по заместване)

032/26 39 69
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. "Христо Г. Данов" № 24, ет. 1, офис-стая № 101notpiperkova@gmail.com

m.piperkova483@notary-chamber.bg
Даниела
Гошева Кръстева 528
(Лиляна
Любомирова Ташкова
помощник-нотариус
по заместване)

032/638 938
-ул. Райко Даскалов 68, ет. 1, офис 1dk528@abv.bg

dhristozova@hotmail.com

d.krasteva528@notary-chamber.bg
Лидия
Иванова Камулджиева 563
(Запрянка
Стоянова Комитова
помощник-нотариус)

032/95-06-09
-ул.Белград № 12, ет. 4, оф. № 41kamuldzhieva.notary@gmail.com
Силвия
Андреева Хаджиева 615
(Ирина
Стоева Пенева
помощник-нотариус
по заместване)

032/624 640
-бул. Шести септември 152, eт 1, офис 1-Б-5
notar.hadjieva@abv.bg


s.hadjieva615@notary-chamber.bg
Сотир
Колев Димов 616
(Ана Руменова
Костова-Ингилизова
помощник-нотариус)

032/62 16 16
-ул. „Петко Каравелов” 26, ет. 1, офис 1
notarius616@abv.bg


s.dimov616@notary-chamber.bg
Мариана
Видева Иванова 631
(Виолета
Георгиева Кръстева
помощник-нотариус
по заместване)

032/652 800
-ул. Райко Даскалов 68, ет. 5mariana_videva@yahoo.com

m.ivanova631@notary-chamber.bg
Стоянка Пеева
Кисьова-Николова 636
(Жасмина
Йорданова Йорданова
помощник-нотариус
по заместване)

032/958 000
Пн-Пт: 9:00-17:30
Съб-Сед: изход
ул. "Брезовска" 4, ет. 5, офис 8 и 9tkissiova@abv.bg

s.kisyova-nikolova636@notary-chamber.bg
Славко Попов 638
032/26 26 770888/23 20 33
Пн-Пт: 10:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. „Бетховен“ 2
slavkopopov@yahoo.com


s.popov638@notary-chamber.bg
Таня Тотева
Белчева-Джурова 639
(Христина
Георгиева Христова
помощник-нотариус)

032/62 32 96
Пн-Пт: 8:30-18:00
Съб-Сед: изход
ул. "Хан Кубрат" 13, партерtania.belcheva@abv.bg

t.belcheva-djurova639@notary-chamber.bg
Ваня
Илиева Захариева 640
(Стефка
Кръстева Златарева
помощник-нотариус)

032/661 800
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Опълченска № 10, етаж 1vania.zaharieva@gmail.com

v.zaharieva640@notary-chamber.bg
Радилена
Стефанова Ставрева 641
(Мария
Атанасова Стоилова
помощник-нотариус
по заместване)

032/625 109
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб: 9:00-14:00
Сед: изход
ул. „Княз Алеко Богориди” 5, ет. 2radilena.stavreva@abv.bg

r.stavreva641@notary-chamber.bg
Михаела
Петрова Здравкова 642
(Стефан
Николаев Димитров
помощник-нотариус)
032/62-15-35

032/62-25-16


0888 83 98 23
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб: 10:00-15:00
Сед: изход
ул. „Иван Вазов” 49, ет. 1notarius_zdravkova@abv.bg

m.zdravkova642@notary-chamber.bg
Росица
Грозева Вулева 643
(Таня
Николова Мечева
помощник-нотариус
по заместване)

032/ 65 17 90
Пн-Пт: 9:00-18:00
Съб: 10:00-15:00
Сед: изход
ул. „Княз Богориди” № 11, ет. 1
notarius643@abv.bg


r.vuleva643@notary-chamber.bg
Иван
Георгиев Мингов 644
(Гергана
Пашова Делчева
помощник-нотариус
по заместване)

0878/9206590888/770 659
Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб: 10:00-14:00
Сед: изход
ул. „Жолио Кюри” 32 A
iv_mingov@abv.bg


i.mingov644@notary-chamber.bg
Елена
Агоп Сопаджиян 645
(Елена
Стоянова Георгиева
помощник-нотариус
по заместване)

032/638 054
Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. 4-ти Януари 28, ет. 3, офис № 9esopadjian@abv.bg

еsopadjian@yahoo.com
Росита Стефанова
Герджикова-Кюркчийска 705
(Светлана
Наскова Дзивкова
помощник-нотариус
по заместване)
0897/ 84 66 20Пн-Пт: 8:30-18:00
Съб: 10:00-15:00
Сед: изход
ул. "Четвърти януари" № 25, ет. 1
rsgk.not@gmail.com


r.gerdjikova705@notary-chamber.bg
Дияна
Александрова Георгиева 132

032/65 22 07
-ул. Филип Македонски № 72, ет. 2 - офис-notarius_diyageorgieva@yahoo.com

d.georgieva132@notary-chamber.bg
Елена Петрова
Андасарова-Ангелова 401
(Диана Видева
Колева-Запрянова
П\помощник-нотариус
по заместване)

032/62 72 77
-ул. Йоаким Груев 38, ет. 1-
e_andasarova@yahoo.com


e.andasarova-angelova401@notary-chamber.bg
Цветомира
Минкова Баровска 544
(Никола
Неделчев Божилов
помощник-нотариус)

0884/713 911032/63 01 91
-ул."Петко Каравелов" № 30, ет. 1-
barovska@abv.bg


ts.barovska544@notary-chamber.bg
Георги
Лазаров Пирянков 708
(Васил
Недялков Колев
помощник-нотариус)
032 596 313-ул. "Райко Даскалов" № 43, ет. 2-
notary708@gmail.com


g.piryankov708@notary-chamber.bg
Наталия
Калинова Нойкова 782
(Иванка
Николаева Матеева
помощник-нотариус)

0898 631 804
-ул. "Петър Парчевич" № 2, ет. 2, офис № 303-natalia_n@abv.bg

n.noykova782@notary-chamber.bg

Какво трябва да знаете, преди да посетите нотариус в Пловдив?

Независимо от причината, която подтикна да подаде молба до нотариус в Пловдив, е важно да не отлагате посещението, да бъдете спокойни и уверени в действията си. Квалифициран нотариус винаги ще идва на помощ и ще предоставя услуги в правната област, спазвайки всички норми и правила за благоприличие, поверителност.

Преди да посетите нотариуса трябва да бъдат правилно подготвени. Първото нещо е да се съберат наличните документи относно инцидента или обстоятелствата. Ако посещението на нотариуса като част от приемането на наследството, тогава е необходимо да се напише в листа пълен списък на възможните наследници по закон, както и да се разбере по най-голяма причина:

 • Тяхното място на пребиваване и точната сегашна възраст;
 • Списък на имуществото, принадлежащо на наследник;
 • Възможността за лично присъствие на членовете на наследствения отдел при нотариуса в определеното време.

Съвети преди да се свържете с нотариус

Посещението на нотариус за мнозина е стресираща процедура, така че няма да е излишно да донесете бутилка вода и някои хапчета, в случай че внезапно стане лошо.
Има ли допълнителни услуги за нотариуса и какво са:

 1. Нотариусът може да предостави допълнителни услуги, за които се извършва отделно плащане. Тези действия не са свързани с нотариуса, а се считат за технически служби, включително заплатите на участващите експерти;
 2. Ако говорим за безплатна нотариална помощ, тя е само за тези, които имат увреждане от 1-2 група, са в статут на участник във военни действия или имат награда за специални услуги на отечеството;
 3. Нотариусът не е изключение от правилото, когато кандидатът не може самостоятелно да посети служебно нотариуса. Необходимо е да се организира домашен пътуване предварително по телефона, както и условията на планираната среща.

Like this post? Please share to your friends:
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: