Нотариуси Плевен

нотариус каталог

 1. Какви услуги предоставя нотариусът
 2. Цената на нотариални услуги
 3. Контакти и адреси нотариуси
 4. Какво трябва да знаете преди да отидете при нотариус
 5. Съвети преди да се свържете с нотариус

Нотариус е юридическо лице, което е получило специализирано образование и има разрешение от държавни органи да провеждат нотариална практика. Нотариусите в България предоставят на клиентите разнообразни услуги: при изготвянето на документация, приложения, проверка на оригинали, както и копия. В областта на дейността се оказва помощ и при уреждането на правни спорове и конфликти на населението на досъдебните етапи. Всички действия на нотариусът трябва да бъдат придружени от подпис и печат.

Какви услуги предоставя нотариусът на Плевен?

Помощта на нотариус може да се изисква в редица аспекти на живота. Квалифицирани услуги, които са законосъобразни, правят следния списък:

 • Проверка на достоверността на договора за продажба, заем, лизинг, замяна на имущество;
 • Потвърждаване на брачен договор с предизвестие от двете страни при условия;
 • Успокоение на оригиналните подписи върху различни видове декларации и присместници;
 • Преводи от национален на чужд език и обратно;
 • Временно, сигурно съхранение на надеждни документи;
 • Налагане и премахване на забрани за иззети имоти;
 • Проверка на копия от документи, дубликати и декларации;
 • Доказателства на определено място (проверка на фактите);
 • Изискате информацията и документите, необходими за сключване на сделката;
 • Издаване на удостоверения за право на наследствено имущество;
 • Осъществяване и убеждаване на завещания или дарения.

Цената на услугите на нотариуси в Плевен

Ако е необходимо да се нотариализират документите, придружаващи различни сделки, например за покупко-продажба на недвижими имоти, трябва да се разбере какви са цените за нотариусните услуги в Плевен.

Нотариални такси, които са задължителни, варират от 20 до 1500 лв. Някои услуги се заплащат като процент от размера на обекта, посочен в нотариалния акт, който е от 0,1% до 1,5%, в зависимост от местоположението на въпросния имот. Но в същото време трябва да се вземат предвид някои точки:

 1. Нотариални данъци зависят от спешността на процедурата за регистрация или възстановяване;
 2. Максималната цена на нотариална услуга не може да надвишава 6 000 лева;
 3. Осигуряване на договора за покупко-продажба на недвижим имот, нотариусът допълнително начислява държавните задължения за въвеждане на закона в единна електронна база данни.

Прогнозни разходи за нотариални услуги

ИмеЦена
Завещаниетоот 50 лева
Удостоверение за тръстот 15 лева
Договори за покупка и продажба на недвижими имотиот 90 лева
Ипотека митоот 60 лева
Оценка на недвижимите имотиот 120 лева

Списък на нотариусите на Плевен и информация за контакт

По-долу е даден списък на всички практикуващи нотариуси на София: адреси, телефонни номера за връзка, работни графици. Избирайки най-близкия специалист, можете незабавно да се свържете с него за помощ и съвет.

Пълно име на нотариусТелефонРазписаниеАдресНотариус на картатаE-mail
Жени
Димитрова Мичева 005
(Виктория
Божидарова Бояджиева
помощник-нотариус
по заместване)
064/800181Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Св. Кирил и Методий 18, офис № 20mitcheva_notar@yahoo.de

j.micheva-nikolova005@notary-chamber.bg

mitcheva_notar@mail.bg
Анелия
Манева Първовска 009
064/80 67 98Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Ресен 15, ет. 2a_parvovska@abv.bg

a.parvovska009@notary-chamber.bg
Соня Панчева
Панчева-Пенкова 017
(Александър
Любомиров Пенков
помощник-нотариус)

064/83 02 53
Пн-Пт: 8:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. Кирил и Методий 6
sonia.pancheva@abv.bg


s.pancheva-penkova017@notary-chamber.bg
Славомир
Асенов Иванов 516
(Петя
Пенчева Пенева
помощник-нотариус
по заместване)
064/82 28 12Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Кирил и Методий 13
notarius_516@abv.bg


s.ivanov516@notary-chamber.bg
Митхат Метин 777+35964815259Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. "Бъкстон" №5, офис № 35-
Диана
Радева Иванова 008
(Яна
Стефанова Лазарчовска
помощник-нотариус
по заместване)
064/83 43 16-ул. Цар Симеон 22В, ет. 1
d_notarius@abv.bg


d.ivanova008@notary-chamber.bg
Савина
Илиева Иванова 016
(Мая Константинова
Петрова-Андровска
помощник-нотариус
по заместване)
064/80 29 02-ул. Ресен 4
notary016@abv.bg


s.ivanova016@notary-chamber.bg
Ваня
Георгиева Пеева 082

064/806 589
-ул. Ресен 8 А, ет. 1v.peeva.1962@abv.bg

v.peeva082@notary-chamber.bg
Росица
Петрова Илиева 083
(Явор
Илиев Гарев
помощник-нотариус
по заместване)
064/80 59 63-ул. Бъкстон 5, офис № 9r_ilieva47@abv.bg

r.ilieva083@notary-chamber.bg
Галя
Бонева Младенова 360
064/84 47 02-ул. "Катя Попова" № 2, ет. 4, офис № 17
galiaboneva@abv.bg


g.mladenova360@notary-chamber.bg
Катя
Владимирова Мирчева 376
(Гергана
Валентинова Куклева
помощник-нотариус)
064/80 59 61-ул. Ресен 15, ет. 1notary.mircheva@gmail.com

k.mircheva376@notary-chamber.bg
Пламенка
Ванкова Халачева 377
064/92 83 05-пл. "Възраждане" № 1, ет. 0
notar377@mail.bg


p.halacheva377@notary-chamber.bg
Йордан
Вълчев Георгиев 506
064/80 65 00-ул. Ресен 13, ет. 1georgievi_@mail.bg

y.georgiev506@notary-chamber.bg
Диляна
Красимирова Янева 681
(Деница
Любомирова Ненова
помощник-нотариус)
0886 10 47 44-ул. "Хаджи Димитър" 3, ет. 1notary681@gmail.com

d.yaneva681@notary-chamber.bg
Митхат
Сабри Метин 777
064815259-гр. Плевен, ул. "Дойран" №154, ет. 2, ап. 2-
notarius.metin@gmail.com


m.metin777@notary-chamber.bg
Иван
Асенов Иванов 007
(Веселина
Иванова Иванова
помощник-нотариус
по заместване)
064/80 15 80-ул. Бъкстон 5, офис № 15-notarius007@abv.bg

i.ivanov007@notary-chamber.bg
Пепа
Николова Цакова 467
(Светлин
Иванов Манчовски
помощник-нотариус
по заместване)
064/803173-ул. Ресен 6, ет. 1, ап. 1-
pepa_tsakova@yahoo.com


p.tsakova467@notary-chamber.bg
Славка Любенова
Иванова-Недялкова 490
(Татяна
Николова Георгиева
помощник-нотариус
по заместване)
064/80 57 42-ул. Катя Попова 2, ет. 1, офис № 1-
ivslavka@yahoo.com


s.lyubenova490@notary-chamber.bg
Димитър
Иванов Николов 745
(Маргарита
Тихомирова Николова
помощник-нотариус)
064 800 100-ул. "Бъкстон" №5, офис № 35-
maitko83@gmail.com


d.nikolov745@notary-chamber.bg

Какво трябва да разберете, преди да посетите нотариус в Плевен?

Всяка ситуация, която води клиента към нотариус винаги има решение. Професионален нотариус предоставя компетентна помощ в правната област, той никога няма да навреди на клиентите с действията си, да подкрепи и да вземе участие, да покаже най-оптималните начини в действията.

Преди да посетите нотариуса трябва да бъдат правилно подготвени. Първото нещо е да се съберат наличните документи относно инцидента или обстоятелствата. Ако посещението на нотариуса като част от приемането на наследството, тогава е необходимо да се напише в листа пълен списък на възможните наследници по закон, както и да се разбере по най-голяма причина:

 • Тяхното място на пребиваване и точната сегашна възраст;
 • Списък на имуществото, принадлежащо на наследник;
 • Възможността за лично присъствие на членовете на наследствения отдел при нотариуса в определеното време.

Съвети преди да се свържете с нотариус

Посещението на нотариус за мнозина е стресираща процедура, така че няма да е излишно да донесете бутилка вода и някои хапчета, в случай че внезапно стане лошо.
Има ли допълнителни услуги за нотариуса и какво са:

 1. Нотариусът може да предостави допълнителни услуги, за които се извършва отделно плащане. Тези действия не са свързани с нотариуса, а се считат за технически служби, включително заплатите на участващите експерти;
 2. Ако говорим за безплатна нотариална помощ, тя е само за тези, които имат увреждане от 1-2 група, са в статут на участник във военни действия или имат награда за специални услуги на отечеството;
 3. Нотариусът не е изключение от правилото, когато кандидатът не може самостоятелно да посети служебно нотариуса. Необходимо е да се организира домашен пътуване предварително по телефона, както и условията на планираната среща.

Like this post? Please share to your friends:
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: