Нотариуси Ловеч

нотариус каталог

 1. Какви услуги предоставя нотариусът
 2. Цената на нотариални услуги
 3. Контакти и адреси нотариуси
 4. Какво трябва да знаете преди да отидете при нотариус
 5. Съвети преди да се свържете с нотариус

Само адвокат, получил специализирано висше образование и лиценз от решаващите органи, може да работи като нотариус. Днес услугите се предоставят както в държавни компании, така и в частни нотариусни офиси. На населението се предоставя помощ при уреждането на граждански, правни въпроси, потвърждаване на правната валидност на документацията. Всички действия на нотариусът са заверени с подписа и печат.

Какви услуги предоставя нотариусът на Ловеч?

Помощта на нотариус може да се изисква в редица аспекти на живота. Квалифицирани услуги, които са законосъобразни, правят следния списък:

 • Проверка на достоверността на договора за продажба, заем, лизинг, замяна на имущество;
 • Потвърждаване на брачен договор с предизвестие от двете страни при условия;
 • Успокоение на оригиналните подписи върху различни видове декларации и присместници;
 • Преводи от национален на чужд език и обратно;
 • Временно, сигурно съхранение на надеждни документи;
 • Налагане и премахване на забрани за иззети имоти;
 • Проверка на копия от документи, дубликати и декларации;
 • Доказателства на определено място (проверка на фактите);
 • Изискате информацията и документите, необходими за сключване на сделката;
 • Издаване на удостоверения за право на наследствено имущество;
 • Осъществяване и убеждаване на завещания или дарения.

Цената на услугите на нотариуси Ловеч

Всяка услуга, предоставяна в нотариална сфера, има строга тарифа, установена от държавни и регулаторни органи. Преди да отидете при адвокат, си струва да разберете какви са цените за нотариусни услуги в Ловеч.

Нотариални такси, които са задължителни, варират от 20 до 1500 лв. Някои услуги се заплащат като процент от размера на обекта, посочен в нотариалния акт, който е от 0,1% до 1,5%, в зависимост от местоположението на въпросния имот. Но в същото време трябва да се вземат предвид някои точки:

 1. Нотариални данъци зависят от спешността на процедурата за регистрация или възстановяване;
 2. Максималната цена на нотариална услуга не може да надвишава 6 000 лева;
 3. Осигуряване на договора за покупко-продажба на недвижим имот, нотариусът допълнително начислява държавните задължения за въвеждане на закона в единна електронна база данни.

Прогнозни разходи за нотариални услуги

ИмеЦена
Завещаниетоот 50 лева
Удостоверение за тръстот 15 лева
Договори за покупка и продажба на недвижими имотиот 90 лева
Ипотека митоот 60 лева
Оценка на недвижимите имотиот 120 лева

Списък на нотариусите, адреса и контактите в град Ловеч

Всички нотариуси на Ловеч са представени в таблицата по-долу: адреси на офиси, телефонни номера, работни графици и почивни дни. Избирайки най-близкия нотариус, можете веднага да му платите посещение или да получите първата консултация по телефона.

Пълно име на нотариусТелефонРазписаниеАдресНотариус на картатаE-mail
Цветозар
Петев Петров 744
068 58 60 99Пн-Пт: 8:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. "Гурко" №1, ет. 2
cvetop@abv.bg


t.petrov744@notary-chamber.bg
Цветослав
Василев Лазаров 138
(Лилия
Райкова Нинова
помощник-нотариус
по заместване)
068/60 09 29Пн-Пт: 8:00-17:00
Съб-Сед: изход
бул. България 2
tsvetlaz@gmail.com


ts.lazarov138@notary-chamber.bg
Младен
Митев Дойнов 173
(Кристина
Младенова Дойнова
помощник-нотариус
по заместване)
068/601 173Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Иларион Макариополски 4not173@abv.bg

m.doynov173@notary-chamber.bg
Анна
Захариева Ценкова 565
(Светлана
Николова Караиванова
помощник-нотариус
по заместване)
068/60 12 78Пн-Пт: 8:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Стефан Караджа 3, ет. 2, офис 2
not565@abv.bg


a.tsenkova565@notary-chamber.bg
Нели Любомирова
Хаджикръстева-Велчевска 139
068/60 37 73-ул. Търговска 22, вътрешен дворnotary@mail.bg

n.hadjikrasteva-velchevska139@notary-chamber.bg
Найда
Лазарова Тодорова 481
(Милена
Тодорова Георгиева
помощник-нотариус
по заместване)

068/60 11 48
-ул. Търговска 20, ет. 3
nltodorova@gmail.com


n.todorova481@notary-chamber.bg

Какво е важно да знаете, преди да посетите нотариус

Независимо от настоящата ситуация, която ви насърчава да посетите нотариус в България, е необходимо да разберете, че всички адвокати са квалифицирани и отговорни специалисти с богат опит и необходими знания. В работата си те не само ефективно предоставят услуги, но и спазват всички норми и правила за комуникация.

Преди да посетите нотариуса трябва да бъдат правилно подготвени. Първото нещо е да се съберат наличните документи относно инцидента или обстоятелствата. Ако посещението на нотариуса като част от приемането на наследството, тогава е необходимо да се напише в листа пълен списък на възможните наследници по закон, както и да се разбере по най-голяма причина:

 • Тяхното място на пребиваване и точната сегашна възраст;
 • Списък на имуществото, принадлежащо на наследник;
 • Възможността за лично присъствие на членовете на наследствения отдел при нотариуса в определеното време.

Съвети преди да се свържете с нотариус

Посещението на нотариус за мнозина е стресираща процедура, така че няма да е излишно да донесете бутилка вода и някои хапчета, в случай че внезапно стане лошо.
Има ли допълнителни услуги за нотариуса и какво са:

 1. Нотариусът може да предостави допълнителни услуги, за които се извършва отделно плащане. Тези действия не са свързани с нотариуса, а се считат за технически служби, включително заплатите на участващите експерти;
 2. Ако говорим за безплатна нотариална помощ, тя е само за тези, които имат увреждане от 1-2 група, са в статут на участник във военни действия или имат награда за специални услуги на отечеството;
 3. Нотариусът не е изключение от правилото, когато кандидатът не може самостоятелно да посети служебно нотариуса. Необходимо е да се организира домашен пътуване предварително по телефона, както и условията на планираната среща.

Like this post? Please share to your friends:
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: