Нотариуси Хасково

нотариус каталог

 1. Какви услуги предоставя нотариусът
 2. Цената на нотариални услуги
 3. Контакти и адреси нотариуси
 4. Какво трябва да знаете преди да отидете при нотариус
 5. Съвети преди да се свържете с нотариус

Нотариус е лице, което е получило висше образование, водещо дейността си в тази правна посока с разрешение на държавните органи, издали лиценза. Специалист може да работи както като частно лице, така и в обществената служба. В списъка на услугите: проверка на оригинали и копия на документите на клиентите, съдействие при разрешаване на граждански спорове на етапа на досъдебно производство. Всяко действие на нотариуса, задължително придружено от личен подпис и печат с герба, идентификационен нотариален номер.

Какви услуги предоставя нотариусът на Хасково?

Помощта на нотариус може да се изисква в редица аспекти на живота. Квалифицирани услуги, които са законосъобразни, правят следния списък:

 • Проверка на достоверността на договора за продажба, заем, лизинг, замяна на имущество;
 • Потвърждаване на брачен договор с предизвестие от двете страни при условия;
 • Успокоение на оригиналните подписи върху различни видове декларации и присместници;
 • Преводи от национален на чужд език и обратно;
 • Временно, сигурно съхранение на надеждни документи;
 • Налагане и премахване на забрани за иззети имоти;
 • Проверка на копия от документи, дубликати и декларации;
 • Доказателства на определено място (проверка на фактите);
 • Изискате информацията и документите, необходими за сключване на сделката;
 • Издаване на удостоверения за право на наследствено имущество;
 • Осъществяване и убеждаване на завещания или дарения.

Цената на услугите

Нотариусите в Хасково предоставят обичайната гама от услуги, например, съпътстват сделките по покупко-продажба. Преди да използвате професионална помощ, е важно да разберете какви са цените за нотариални услуги в Хасково.

Нотариални такси, които са задължителни, варират от 20 до 1500 лв. Някои услуги се заплащат като процент от размера на обекта, посочен в нотариалния акт, който е от 0,1% до 1,5%, в зависимост от местоположението на въпросния имот. Но в същото време трябва да се вземат предвид някои точки:

 1. Нотариални данъци зависят от спешността на процедурата за регистрация или възстановяване;
 2. Максималната цена на нотариална услуга не може да надвишава 6 000 лева;
 3. Осигуряване на договора за покупко-продажба на недвижим имот, нотариусът допълнително начислява държавните задължения за въвеждане на закона в единна електронна база данни.

Прогнозни разходи за нотариални услуги

ИмеЦена
Завещаниетоот 50 лева
Удостоверение за тръстот 15 лева
Договори за покупка и продажба на недвижими имотиот 90 лева
Ипотека митоот 60 лева
Оценка на недвижимите имотиот 120 лева

Данни за контакт на нотариусите Хасково

Информацията, дадена в таблицата, помага да се избере най-близкият служител на правната сфера в Хасково: адреси на местоположението на офисите, телефонни номера, график на работното време и почивните дни. Всеки клиент има право да разчита на квалифицирани съвети.

Пълно име на нотариусТелефонРазписаниеАдресНотариус на картатаE-mail
Йорданка
Костадинова Филипова 779
038/58 57 57

0889 19 58 58
Пн-Пт: 8:30-18:00
Съб-Сед: изход
ул. "П. Р. Славейков"№3, партерен етаж, офис-северенnotfilipova@abv.bg

y.filipova779@notary-chamber.bg
Ваня
Радинова Марчева 080
038/66 29 41Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Княз Богориди 10marchevan@abv.bg

v.marcheva080@notary-chamber.bg
Христина
Йорданова Колева 081
(Даниел
Дончев Райков
помощник-нотариус)
038/66 29 66Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Преслав № 31
notarius_081_koleva@abv.bg


h.koleva081@notary-chamber.bg
Гергана
Петкова Велчева 660
(Катя
Аврамова Колева
помощник-нотариус)
038/620624Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. "Добруджа" № 5g_velcheva@mail.bg

g.velcheva660@notary-chamber.bg
Кичка
Петрова Господинова 353
(Йордан
Евгениев Николов
помощник-нотариус
по заместване)
038/624 000Пн-Пт: 8:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Хан Кубрат 8, партер, до Булбанкn353@abv.bg

k.gospodinova353@notary-chamber.bg
Нели
Вълкова Тончева 078
(Христина Жорова
Запрянова-Бончева
помощник-нотариус
по заместване)
038/62 26 10-ул. Иван Вазов 10, ет.1nely078@abv.bg

n.toncheva078@notary-chamber.bg
Владилена
Томова Сиртова 079
(Ростислав
Александров Михайленко
помощник-нотариус)
038/66 31 63-бул. България № 55-Б, етаж 1malex@abv.bg

v.sirtova079@notary-chamber.bg
Иван
Боянов Боев 125
038 624270-ул. Преслав № 24, ет. 2, офис 6ivan_boev@hotmail.com

i.boev125@notary-chamber.bg
Пенка Генчева
Петрова - Господинова 253
038/622 414-ул. Цар Освободител 4, ет. 2, стая № 18notarius253@gmail.com

p.petrova-gospodinova253@notary-chamber.bg
Капка Василева
Войнска - Костадинова 352
(Деляна
Антонова Щилянова
помощник-нотариус)
038/62 29 95-ул. Преслав 24, партер, в сградата на бившата печатницаkapkavoinska@abv.bg

k.voynska-kostadinova352@notary-chamber.bg
Десислава
Иванкова Славейкова 698
(Кремена
Величкова Граматикова
помощник-нотариус
по заместване)
038/64 22 61

038/64 22 62
-ул. "Отец Паисий" № 36, ет. 1 (сградата на Тексим Банк АД)-deeizy@abv.bg

d.slaveykova698@notary-chamber.bg

Какво трябва да разберете, преди да посетите нотариус в Хасково?

Причините, които подтикнаха да важат за нотариус на България, са различни. Но те са обединени от едно обстоятелство: всички нотариални работници винаги ще оказват компетентна и квалифицирана помощ, подкрепа в трудна ситуация, както от професионалната страна, така и от моралната и етична страна.

Преди да посетите нотариуса трябва да бъдат правилно подготвени. Първото нещо е да се съберат наличните документи относно инцидента или обстоятелствата. Ако посещението на нотариуса като част от приемането на наследството, тогава е необходимо да се напише в листа пълен списък на възможните наследници по закон, както и да се разбере по най-голяма причина:

 • Тяхното място на пребиваване и точната сегашна възраст;
 • Списък на имуществото, принадлежащо на наследник;
 • Възможността за лично присъствие на членовете на наследствения отдел при нотариуса в определеното време.

Съвети преди да се свържете с нотариус

Посещението на нотариус за мнозина е стресираща процедура, така че няма да е излишно да донесете бутилка вода и някои хапчета, в случай че внезапно стане лошо.
Има ли допълнителни услуги за нотариуса и какво са:

 1. Нотариусът може да предостави допълнителни услуги, за които се извършва отделно плащане. Тези действия не са свързани с нотариуса, а се считат за технически служби, включително заплатите на участващите експерти;
 2. Ако говорим за безплатна нотариална помощ, тя е само за тези, които имат увреждане от 1-2 група, са в статут на участник във военни действия или имат награда за специални услуги на отечеството;
 3. Нотариусът не е изключение от правилото, когато кандидатът не може самостоятелно да посети служебно нотариуса. Необходимо е да се организира домашен пътуване предварително по телефона, както и условията на планираната среща.

Like this post? Please share to your friends:
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: