Нотариуси Бургас

нотариус каталог

 1. Какви услуги предоставя нотариусът
 2. Цената на нотариални услуги
 3. Контакти и адреси нотариуси
 4. Какво трябва да знаете преди да отидете при нотариус
 5. Съвети преди да се свържете с нотариус

Нотариус е юридическо лице, което е получило специализирано образование и има разрешение от държавни органи да провеждат нотариална практика. Нотариусите в България предоставят на клиентите разнообразни услуги: при изготвянето на документация, приложения, проверка на оригинали, както и копия. В областта на дейността се оказва помощ и при уреждането на правни спорове и конфликти на населението на досъдебните етапи. Всички действия на нотариусът трябва да бъдат придружени от подпис и печат.

Какви услуги предоставя нотариусът на Бургас?

Помощта на нотариус може да се изисква в редица аспекти на живота. Квалифицирани услуги, които са законосъобразни, правят следния списък:

 • Проверка на достоверността на договора за продажба, заем, лизинг, замяна на имущество;
 • Потвърждаване на брачен договор с предизвестие от двете страни при условия;
 • Успокоение на оригиналните подписи върху различни видове декларации и присместници;
 • Преводи от национален на чужд език и обратно;
 • Временно, сигурно съхранение на надеждни документи;
 • Налагане и премахване на забрани за иззети имоти;
 • Проверка на копия от документи, дубликати и декларации;
 • Доказателства на определено място (проверка на фактите);
 • Изискате информацията и документите, необходими за сключване на сделката;
 • Издаване на удостоверения за право на наследствено имущество;
 • Осъществяване и убеждаване на завещания или дарения.

Цената на услугите на нотариуси в Бургас

Ако е необходимо да се нотариализират документите, придружаващи различни сделки, например за покупко-продажба на недвижими имоти, трябва да се разбере какви са цените за нотариусните услуги в Бургас.

Нотариални такси, които са задължителни, варират от 20 до 1500 лв. Някои услуги се заплащат като процент от размера на обекта, посочен в нотариалния акт, който е от 0,1% до 1,5%, в зависимост от местоположението на въпросния имот. Но в същото време трябва да се вземат предвид някои точки:

 1. Нотариални данъци зависят от спешността на процедурата за регистрация или възстановяване;
 2. Максималната цена на нотариална услуга не може да надвишава 6 000 лева;
 3. Осигуряване на договора за покупко-продажба на недвижим имот, нотариусът допълнително начислява държавните задължения за въвеждане на закона в единна електронна база данни.

Прогнозни разходи за нотариални услуги

ИмеЦена
Завещаниетоот 50 лева
Удостоверение за тръстот 15 лева
Договори за покупка и продажба на недвижими имотиот 90 лева
Ипотека митоот 60 лева
Оценка на недвижимите имотиот 120 лева

Списък на нотариусите на Бургас и информация за контакт

По-долу е даден списък на всички практикуващи нотариуси на Бургас: адреси, телефонни номера за връзка, работни графици. Избирайки най-близкия специалист, можете незабавно да се свържете с него за помощ и съвет.

Пълно име на нотариусТелефонРазписаниеАдресНотариус на картатаE-mail
Огнян
Иванов Желев 133
(Мартин
Огнянов Желев -
помощник-нотариус)
056/84 00 43

Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
пл. Баба Ганка 5, ет. 4s.kanarieva739@notary-chamber.bg

o.jelev133@notary-chamber.bg
Любка
Сотирова Костадинова 247
(Лалка
Божилова Манева -
помощник-нотариус
по заместване)
056/841 649

Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Христо Ботев 15
notary_247@abv.bg; l.kostadinova247@notary-chamber.bg
Марияна Иванова
Анастасова - Тумбакова 464
(Гинка
Бойчева Бъндева
помощник-нотариус
по заместване)

056/84 77 610895 61 60 36


Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Александровска 17, ет. 1
not_anastasova@abv.bg


m.anastasova-tumbakova464@notary-chamber.bg
Станка
Желева Димова 250
(Бистра
Няголова Няголова -
помощник-нотариус)
056/84 24 20

Пн-Пт: 9:00-12:00 /
14:00-16:00
ул. Цар Асен 27 ет. 1
bistra2n@yahoo.com


s.dimova250@notary-chamber.bg
Иван
Пеев Кожухаров 255
056/83 15 00

Пн-Пт: 8:30-16:30
Съб-Сед: изход
пл. "Баба Ганка" № 8
ivan_255_63@abv.bg


i.kojuharov255@notary-chamber.bg
Милена
Колева Илчева 257
(Моника
Георгиева Найденова -
помощник-нотариус
по заместване)
056 842476

0885 629997
Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Скобелев 4, ет. 1notary257@mail.bg

notary257@gmail.com

m.ilcheva257@notary-chamber.bg
Бинка Николова
Кирова - Костова 290
(Ася
Йовкова Дамянов -
помощник-нотариус
по заместване)
056/844 977

Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Фердинандова 20, ет. 4
bnk@abv.bg


b.kirova-kostova290@notary-chamber.bg
Емилия
Величкова Бакалова 342
(Михаил
Петров Бакалов
помощник-нотариус
по заместване)
056/82 69 82

Пн-Пт: 9:00-17:15
Съб: 10:00-14:00
Сед: изход
ул. Хан Аспарух 1, ет. 1emiliqnot@abv.bg

e.bakalova342@notary-chamber.bg
Гергана
Димова Сазанова 396
(Гергана
Стефанова Калева
помощник-нотариус)
056/81 38 88

Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Сливница 5, вх.В, ет. 1, ап.1
notarius_sazanova@abv.bg


g.sazanova396@notary-chamber.bg
Теодора Йорданова
Петрова - Ганчева 417
(Гергана Петкова
Николова-Каспарян
помощник-нотариус)
056 530955

Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Александровска 100, партерnotar_tp@abv.bg

t.petrova-gancheva417@notary-chamber.bg
Ангел
Стоянов Николов 426
(Адриана
Ташева Азманова
помощник-нотариус
по заместване)
056/84 39 66

Пн-Сед: 9:00-17:00ул. Трайчо Китанчев 42ang.nikolov@gmail.com

a.nikolov426@notary-chamber.bg
Феодора
Динкова Иванова 449
(Цветомира
Радославова Костова
помощник-нотариус
по заместване)
056/81 04 40

Пн-Пт: 8:30-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Васил Левски 7, ет. 1
notarius449@abv.bg


f.ivanova449@notary-chamber.bg
Цвета
Стоянова Атанасова 458
(Костадинка Стоянова
Георгиева-Кръстева
помощник-нотариус
по заместване)
056/82 43 30

0888/301703

Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. "Ген. Гурко" № 33, ет. 1
zveta61@abv.bg


ts.atanasova458@notary-chamber.bg
Виктория
Иванова Дралчева 491
(Анелия Александрова
Никитова-Иванова
помощник-нотариус
по заместване)
056/81 33 02

Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Цар Симеон І № 87, ет. 1
notary491@gmail.com


vdraltcheva@yahoo.com

v.dralcheva491@notary-chamber.bg
Сергей
Янков 542
(Татяна
Анастасова Христова
помощник-нотариус
по заместване)
056-841-148

Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. Александрвоска 69, ет.2notarius.yankov@gmail.com

s.yankov542@notary-chamber.bg
Симеон
Руменов Илиев 699
(Имухан Самин Хюсеин
помощник-нотариус
по заместване)
0889896736

056/990110

Пн-Пт: 9:00-17:00
Съб-Сед: изход
ул. "Хан Аспарух" № 18, партер
s_m_consulting@abv.bg


s.iliev699@notary-chamber.bg
Сталиан
Йорданов Дичев 730
(Антоанета
Ангелова Дичева
помощник-нотариус
по заместване)
0888325752

056815752

Пн-Съб: 8:30-16:30
Сед: изход
ул. "Цариградска"№24, ет. 1, офис №1staliandichev@gmail.com

s.dichev730@notary-chamber.bg
Стефка
Григорова Ангелова 673
056/530082

-бул. "Стефан Стамболов" 86, ет. 1, обект № 2sg_angelova@abv.bg

s.angelova673@notary-chamber.bg
Диана
Светиева Райнова 278
(Димитър
Руменов Трошев -
помощник-нотариус)
056/841731

-ул. Георги Кирков 7, ет. 1
diana_notary@abv.bg


d.raynova278@notary-chamber.bg
Гергана
Янакиева Чинева 772
(Анна
Любомирова Илиева
помощник-нотариус)
0878 800509

-ул. "Княз Борис I" №6, вх. Б, ет. 1, офис № Б-1
geri.chineva@abv.bg


g.chineva772@notary-chamber.bg

office@chineva.net
Станка
Петрова Стайкова 245
056/84 07 07

-ул. Хан Крум 31, партер--
Николай
Желев Ников 246
(Валя
Георгиева Орачева -
помощник-нотариус
по заместване)
056/81 37 58

-ул. Генерал Гурко 11, ет. 1-n.nikov246@notary-chamber.bg

n.nikov246@notary-chamber.bg
Кремена
Георгиева Консулова 248
(Костадинка
Иванова Одринска -
помощник-нотариус
по заместване)
056/84 49 98

-ул. Васил Априлов 18, ет. 1-
konsulova@bginfo.net


k.konsulova248@notary-chamber.bg
Атанас
Митев Димов 285
(Божидар
Атанасов Димов -
помощник-нотариус
по заместване)
056/84 55 50

-ул. Сердика 2, вх. Б, ет. 2-adimovnot@abv.bg

a.dimov285@notary-chamber.bg
Надежда
Атанасова Маркова 409
(Златина
Кънчева Велева
помощник-нотариус
по заместване)
056 841444

-ул. "Цар Симеон I" № 71, ет. 1, обект № 2-
not409@abv.bg


nadezdaatanasova@abv.bg

n.markova409@notary-chamber.bg

Какво трябва да разберете, преди да посетите нотариус в Бургас?

Всяка ситуация, която води клиента към нотариус винаги има решение. Професионален нотариус предоставя компетентна помощ в правната област, той никога няма да навреди на клиентите с действията си, да подкрепи и да вземе участие, да покаже най-оптималните начини в действията.

Преди да посетите нотариуса трябва да бъдат правилно подготвени. Първото нещо е да се съберат наличните документи относно инцидента или обстоятелствата. Ако посещението на нотариуса като част от приемането на наследството, тогава е необходимо да се напише в листа пълен списък на възможните наследници по закон, както и да се разбере по най-голяма причина:

 • Тяхното място на пребиваване и точната сегашна възраст;
 • Списък на имуществото, принадлежащо на наследник;
 • Възможността за лично присъствие на членовете на наследствения отдел при нотариуса в определеното време.

Съвети преди да се свържете с нотариус

Посещението на нотариус за мнозина е стресираща процедура, така че няма да е излишно да донесете бутилка вода и някои хапчета, в случай че внезапно стане лошо.
Има ли допълнителни услуги за нотариуса и какво са:

 1. Нотариусът може да предостави допълнителни услуги, за които се извършва отделно плащане. Тези действия не са свързани с нотариуса, а се считат за технически служби, включително заплатите на участващите експерти;
 2. Ако говорим за безплатна нотариална помощ, тя е само за тези, които имат увреждане от 1-2 група, са в статут на участник във военни действия или имат награда за специални услуги на отечеството;
 3. Нотариусът не е изключение от правилото, когато кандидатът не може самостоятелно да посети служебно нотариуса. Необходимо е да се организира домашен пътуване предварително по телефона, както и условията на планираната среща.

Like this post? Please share to your friends:
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: