Адвокати Свиленград

адвокат каталог

 1. Кой е адвокат?
 2. Цени за услугите на адвокати
 3. Списък с данни за контакт на адвокати
 4. Съвети преди да отидете на адвокат
 5. Допълнителни услуги

За провеждане на всяка сделка в областта на бизнеса или недвижимите имоти, инвестициите и и така нататък, е необходимо да се задължи помощта на квалифициран адвокат – адвокат. Присъствието на специалист помага да се предпазите от всякакви изненади, които могат да доведат до отрицателни последици за клиента.

Кой е адвокат?

Днес адвокат в Свиленград е адвокат с висше образование, с необходимия опит. За да станете компетентен асистент, едно образование не е достатъчно, трябва да се научите да разбирате спецификата на работата, да получите безценен опит.

 1. Имат поне 2 години практически опит.
 2. Имат правоспособност.
 3. Имат необходимите морални и професионални качества.
 4. Подай квалификационния изпит.

Затова всеки започва кариерата си с асистенти, младши адвокати, които помагат за разглеждането на дела в граждански, семейни, административни направления. Ако адвокатът успее да изпълни задачата си на етапа на досъдебното производство и интересите на клиентите са били напълно защитени, без да завежда делото в съда, той вече притежава всички необходими умения и способности.

Основни услуги:

 • Изготвяне на заявлението.
 • Проучване на обстоятелствата по случая и консултация.
 • Съдействие при изготвянето на договора.
 • Помощ при намирането на компромис между страните.
 • Изготвяне на план за действие.
 • Подкрепа от съда.

Адвокат е специалист, който представлява и защитава интересите само на клиента си и решението на ситуацията, с която е бил обърнат до голяма степен, зависи от уменията му.

Цени за услугите на адвокати Свиленград

В по-голямата си част службите на адвокат в град Свиленград нямат ясна тарифа, всичко зависи от политиката на ценообразуване, провеждана от Адвокатската колегия, в която е член адвокатът.

Например:

ИмеЦена
Легализация на документаот 35 лева
Регистрация на дружество по ДДСот 136 лева
Регистрация на дружеството дистанционноот 664 лева
Изготвяне на заявление за виза Dот 33 лева
Регистрация на покана за вписванеот 215 лева
Регистрация на Търговско представителство на чуждестранно дружествоот 1329 лева
Защита в случай на бащинствоот 525 лева
Молба за разводот 400 лева

Списък с контакти и важна информация за адвокати Свиленград

Таблицата по-долу предоставя информация за телефонните номера за контакт, адресите, работния график на всеки адвокат от Свиленград. С тази информация можете лесно да се свържете с избрания адвокат и да решите много въпроси, да получите първоначален съвет и да организирате посещение.

Пълно име на адвокатТелефонРаботно времеАдресАдвокат в Google картаE-mail
Анастасия Стефанова Йорданова
(Адвокат)

087 862 7202


088 685 9623Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Георги Бенковски" 3
anastasia_1972@abv.bg
Антон Георгиев Георгиев
(Адвокат)

037 963 005


088 871 4440Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Димитър Благоев" 4Б
antongeorgiev_hak@abv.bg
Борислав Петров Йорданов
(Адвокат)

089 858 9789
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Георги Бенковски" 3
b_yordanov_1961@abv.bg
Василка Стефанова Василева
(Адвокат)

088 861 4501
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Крайречна" 7
stefanova@lex.bg
Велин Янчев Христов
(Адвокат)

088 730 2277
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. "България" 59
velinhristov1504@abv.bg
Владимир Николов Бамбалов
(Адвокат)

037 977 781


088 547 2558


087 847 2528
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Трети март" 20
vladi_bam@abv.bg
Всевдана Венкова Овчарова
(Адвокат)

037 971236

Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Г. Скрижовски" 1, офис 4
ovcharova@svilengrad.com
Георги Добрев Еленков
(Адвокат)

037 977 700


088 999 9933

Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Георги Скрижовски" 10
georgielenkov.bglawyer@gmail.com
Гергана Русева Георгиева
(Адвокат)

037 963 005


Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. " Димитър Благоев" 4Б
gerganageorgieva1974@abv.bg
Гергана Трифонова Караджонова - Писарова
(Адвокат)

088 654 8253


Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. „Александър Стамболийски“ 9
gerikaradjonova@abv.bg
Димитринка Янчева Топалова
(Адвокат)

037 971 336


088 878 76806


Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. "България" 57
ditopalova@gmail.com


dimitrina_topalova@abv.bg
Димитър Димов Митев
(Адвокат)

089 872 5050Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. "България" 59
dimiter_dimov@abv.bg

Димитър Маринов Славов
(Адвокат)

088 785 4152Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Гео Милев" 33
dm_slavov@abv.bg

Добри Паунов Тодев
(Адвокат)

088 851 6987Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Македония" 1 А
dobri.todev@abv.bg

Донка Георгиева Зафирова
(Адвокат)

088 867 9095Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. "България" 42
donka_zf@abv.bg

Зорница Тодорова Чакърова
(Адвокат)

088 524 2170Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. " Александър Стамболийски" 22
zornitsa.chakarova90@abv.bg

Иван Атанасов Иванов
(Адвокат)

088 722 2993Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Георги Скрижовски" 1, ет. 1, офис. 8
ivanivanov_sv@abv.bg

Илия Стойчев Бабаджанов
(Адвокат)

088 589 5354Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Георги Бенковски" 15
iliababadjanov@abv.bg

Йордан Димитров Божинов
(Адвокат)

088 752 3171Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Младост" , бл. 2, вх. В, ет. 3, ап. 8
jordan.bozhinov@gmail.com

Красимир Анастасов Ташев
(Адвокат)

087 917 02501


088 875 6417Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. " България" 77, ет. 2
ktashev@svilena.net

Люба Стефанова Манолова
(Адвокат)

039 777 7000


088 699 7296


087 868 8227Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Георги Скрижовски" 10
lmanolova@hotmail.com

Мария Анастасова Анастасова
(Адвокат)

088 812 7103Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Преображенско въстание" 8
maria_anastasova1985@abv.bg

Мария Христова Дянкова
(Адвокат)

088 975 4889Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Георги Бенковски" 15
Mariad75@abv.bg

Милена Георгиева Вълчева
(Адвокат)

088 414 495Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. "България" 57
valcheva.1971@abv.bg

Митко Добрев Димитров
(Адвокат)

088 893 3650Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. "България" 77, Ет. 2
mitkodobrev@abv.bg

Михаил Атанасов Милчев
(Адвокат)

088 820 12160Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Александър Стамболийски" 4
ad_milchev@abv.bg

Нина Анастасова Анастасова
(Адвокат)

088 233 615Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
"Преображенско въстание" 8
nikolina089@abvbg

Петинка Костадинова Капасъзова
(Адвокат)

087 642 2207Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Георги Скрижовски" 1, офис. 5
kapasazov@abv.bgg

Пламен Богданов Богданов
(Адвокат)

088 990 1290Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Преображенско въстание" 12
bogdanov1970@abv.bg

Радка Христова Бамбалова
(Адвокат)

098 887 073


037 518 57


098 887 0734Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Георги Скрижовски" 1, Ет. 1, офис. 6
radkadragova@abv.bg

Съвети преди да отидете на адвокат в град Свиленград

Преди да отидете и да се свържете с адвокат Свиленград, обърнете внимание на няколко съвета:

 • бъдете абсолютно откровени, ако искате да получите пълна помощ;
 • събират всички документи, които са от значение за проблема;
 • репетирайте историята, за да не пропуснете нищо и да не губите време;
 • запишете основните въпроси на листа и поставете марки;
 • защитникът не трябва да дава съвети, а да предлага няколко варианта за действие;
 • опитен специалист ще предложи подробен поетапен план за действие

Допълнителен списък на услугите

В цените си адвокат в Свиленград посочва само основния списък на услугите, но обхватът на правната дейност е доста обширен и разнообразен. Следователно разходите за помощ винаги се договарят в процеса на консултации. Някои услуги могат да се предоставят безплатно, ако имате нужда от пълна подкрепа на делата (регистрация на транзакции), отстъпки са възможни. Ако говорим за имиграция, тогава всичко е сложно по този въпрос, процедурите се извършват само в правната област, при спазване на всички държавни норми.

Like this post? Please share to your friends:
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: