Адвокати Разград

адвокат каталог

 1. Кой е адвокат?
 2. Цени за услугите на адвокати
 3. Списък с данни за контакт на адвокати
 4. Съвети преди да отидете на адвокат
 5. Допълнителни услуги

Адвокатската практика включва услуги в областта на гражданското право, подкрепа на сделки с недвижими имоти, инвестиции, бизнес. Присъствието на адвокат при сключването на каквито и да е договори и подписването на официални документи ще защити от неочаквани последици, които могат да причинят щети на имуществото или позицията на клиента.

Кой е адвокат?

Всеки адвокат в Разград става професионален специалист не само защото има специализирано висше образование. Адвокат е длъжен да отиде по пътя на получаване на умения, запознаване с всички нюанси на тази професия. Само опитът и великата практика ще ви позволят да станете търсен професионалист във вашата област.

 1. Имат поне 2 години практически опит.
 2. Имат правоспособност.
 3. Имат необходимите морални и професионални качества.
 4. Подай квалификационния изпит.

На началните етапи адвокатът работи като асистент, младши адвокат, придобива опит, помага за решаването на въпроси в областта на семейното и гражданското право, регулира конфликтите в административната сфера. Колкото по-добра е практиката, толкова повече знания получава един новак работник в тази област. Човешките качества също са важни, което ви позволява ефективно да общувате с клиентите и да им предоставяте съдействие.

Основни услуги:

 • Изготвяне на заявлението.
 • Проучване на обстоятелствата по случая и консултация.
 • Съдействие при изготвянето на договора.
 • Помощ при намирането на компромис между страните.
 • Изготвяне на план за действие.
 • Подкрепа от съда.

Компетентен адвокат винаги ще защитава интересите на клиента по съдебни дела, ще направи всичко възможно, за да гарантира, че делото ще приключи на досъдебни изслушвания в полза на клиента си.

Цени за услугите на адвокати Разград

В по-голямата си част адвокатите в Разград не посочват ясни цени за услугите си в цените. Всичко зависи от правилата на адвокатската колегия, в която адвокатът е член.

Например:

ИмеЦена
Легализация на документаот 35 лева
Регистрация на дружество по ДДСот 136 лева
Регистрация на дружеството дистанционноот 664 лева
Изготвяне на заявление за виза Dот 33 лева
Регистрация на покана за вписванеот 215 лева
Регистрация на Търговско представителство на чуждестранно дружествоот 1329 лева
Защита в случай на бащинствоот 525 лева
Молба за разводот 400 лева

В допълнение към основните области на дейност, съществува обширна гама от допълнителни услуги, разходите за които се договарят при необходимост. Въпросите, които възникват от тези, които търсят помощ, винаги са индивидуални по характер, което засяга крайната цена на помощта.

Списък с адвокати и данни за контакт в Разград

Таблицата по-долу обхваща всички настоящи адвокати в Разград: ето адресите на офисите, телефонните номера за връзка, работните графици. Тези данни помагат бързо да изберете правилния адвокат, да получите безплатна консултация по телефона, да обсъдите общи въпроси и да насрочите посещение.

Пълно име на адвокатТелефонРаботно времеАдресАдвокат в Google картаE-mail
Антон Руменов Монев
(Адвокат)

087 878 1313


084 662 299


Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
жк Лудогорие № 6, ап. 5amonev@abv.bg
monevi2008@abv.bg
Калоян Руменов Монев
(Адвокат)

087 815 2636


084 662 299Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
жк Лудогорие № 6, ап. 5kmonev@gmail.com
monevi2008@abv.bg
Тодор Атанасов Димитров
(Адвокат)

084 660 127


089 918 38079Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. "България” 11, вх. А, ап. 15
Невена Митева Йорданова
(Адвокат)

089 640 3404
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Цар Асен" 2, ет. 3, офис. 11nevena.yordanova@abv.bg
Петя Александрова Занкова
(Адвокат)

084 661 661


087 983 5879
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Ст. Караджа" 7, ет. 2, ап. 8alekssapz@gmail.com
Надежда Василева Савова
(Адвокат)

084 660 337


089 856 4613
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. „Цар Асен I“10 ет. 3, офис. 10adv.n_vasileva@abv.bg
Емилия Ангелова
(Адвокат)

089 430 2910

Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. „Цар Асен I“ 10
Димитър Павлов Димитров
(Адвокат)

088 831 7840

Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. Цар Асен 2, ет. 3, офис 6
pavlovisd@gmail.com
Мария Николаева Павлова
(Адвокат)

089 964 4330

Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. „Свети Свети Кирил и Методий 9, ет. 1
mar_pavlova@abv.bg
Мариела Господинова Томова
(Адвокат)

089 608 0309

Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Иван Вазов" 7, ет. 3, офис 4
mariel.tomova@gmail.com
Албена Тодорова Тодорова-Йорданова
(Адвокат)

088 800 3957

Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. „Цар Асен I“ 2
allysmb@abv.bg
Александър Илиев Маринов
(Адвокат)

084 624 489


088 715 0476

Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. „Априлско въстание“ 58, вх. 1, кантора 7
al_marinov@yahoo,com
Анна-Мария Кънчева Николова-Петрова
(Адвокат)

089 747 9272


Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. "Априлско въстание" 58, вх. Г, кантора 5
Асен Борисов Стефанов
(Адвокат)

088 747 4808


Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Опълченска" 24 Бassen_s@mail.bg
Атанас Симеонов Черногорски
(Адвокат)

089 973 1009


Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. „Априлско въстание“ 56, вх. А, ап. 6sforest@abv.bg
Валентин Великов Шопов
(Адвокат)

089 223 3562


Пн-Пт: 09:00-18:00
Съб-Сед: затворено
бул. „България“ 48, вх. А, ет. 1, ап. 2valentin.shopov@gmail.com
Деница Владиславова Йорданова
(Адвокат)

089 673 7679


Пн-Пт: 09:00-18:00
Съб-Сед: затворено
ул. „Марица“ 1, офис 12deni_72@abv.bg
Елена Георгиева Милева
(Адвокат)

088 946 5681


Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. „Стефан Караджа“ 2А, 2, 4elena_mileva73@abv.bg
Елена Илиева Хаджидимитрова
(Адвокат)

088 885 4342


Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. „България“ 5, вх. А, ап. 4
Златка Иванова Ненова
(Адвокат)

084 662 038


089 858 5193


Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. "България" 11, вх. Б, ап. 6adv.ivanova@abv.bg
Ирина Цветкова Цветкова
(Адвокат)

089 539 9359Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ж.к. Освобождение 2, ап. 6irina.tsvetkova@mail.bg
Йорданка Цонева Кондиева
(Адвокат)

084 624 198


089 913 0828Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. „Иван Вазов“ 5А, ет. 2, офис. 7kondieva@mail.bg
Драгомир Русев Павлов
(Адвокат)

089 858 32188
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ 3, ет. 2, офис. №4dragoman@abv.bg
Деяна Варчева Цанкова
(Адвокат)

089 997 7978
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. „България“ 13Б, 2, ап.14deyanats@gmail.com
Маргарита Тинчева Иванова
(Адвокат)

089 797 0575
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. „Марица“ 1tincheva1975@abv.bg
Марийка Йорданова Иванова
(Адвокат)

088 970 8151
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. Иван Вазов 7
Надя Пламенова Йорданова
(Адвокат)

089 581 22971
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Васил Левски" № 8adv_yordanova@outlook.com
Нергин Хюсеинов Хамдиев
(Адвокат)

088 840 7827
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. "Иван Вазов" 7, офис 9nergin_hamdiev@abv.bg
Нюсрет Исмет Мустафа-Салим
(Адвокат)

089 662 4730
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
бул. България 11, вх. В, ет. 2, ап. 8advokat_n_salim@mail.bg
Рая Радославова Иванова
(Адвокат)

088 780 0056
Пн-Пт: 09:00-17:00
Съб-Сед: затворено
ул. „Бели Лом“ 30, ет. 3, ап. 10raya.ivanova@gmail.com

Съвети преди да отидете на адвокат в град Разград

Преди да отидете и да се свържете с адвокат Разград, обърнете внимание на няколко съвета:

 • бъдете абсолютно откровени, ако искате да получите пълна помощ;
 • събират всички документи, които са от значение за проблема;
 • репетирайте историята, за да не пропуснете нищо и да не губите време;
 • запишете основните въпроси на листа и поставете марки;
 • защитникът не трябва да дава съвети, а да предлага няколко варианта за действие;
 • опитен специалист ще предложи подробен поетапен план за действие

Предоставяне на допълнителни услуги

В практиката на правото винаги има безплатни услуги, по-специално, то може да бъде първоначални консултации. Но общата политика на ценообразуване винаги зависи от правилата на адвокатската колегия, в която адвокатът, който сте избрали, е член.

Също така си струва да се има предвид, че ценовата листа на адвокат в Разград съдържа информация само за основните направления на дейността му, но всички професионални адвокати имат широк спектър от знания и възможности и могат да решат всякакви въпроси. Ако имате нужда от пълно управление на делата на клиента, тук може да се предостави отстъпка, но случаи като имиграцията винаги се изплащат по тарифи и се решават в правната област при спазване на всички процедурни норми.

Like this post? Please share to your friends:
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: